PITCH! met Posad, Bram Esser, Christian van der Kooy

Gesprekken over de stad o.l.v. Jord den Hollander

dinsdag 16 december 2008, 20.00 uur
locatie: Hogewal 1-9, Den Haag


Stroom Den Haag start deze winter met een nieuwe serie PITCH! avonden in een andere opzet. Naast architecten en stedenbouwers worden voortaan ook wetenschappers, productontwerpers, kunstenaars, fotografen en schrijvers uitgenodigd om deel te nemen aan de gesprekken over de stedelijke omgeving. Het ontwerp van en het denken over de stad is immers allang niet meer het absolute domein van de architect en de stedenbouwer. Veel meer disciplines leveren daaraan een bijdrage. Het spits van de nieuwe PITCH! serie wordt afgebeten door de stedenbouwkundigen Boris Hocks en Han Dijk van het ontwerpbureau Posad; filosoof en publicist Bram Esser; en fotograaf Christian van der Kooy. Zij gaan in gesprek met Jord den Hollander over hun werk, manier van kijken en observeren, drijfveren en idealen en hun visie op de stad.

Posad is een stedenbouwkundig ontwerpbureau gevestigd op de Binckhorst in BINK36 dat zich richt op gebiedsontwikkeling, stedelijke ontwikkeling en regionaal ontwerp. Het bureau werkt aan ruimtelijke strategieën op de schaal tussen regio en straat, zoals een onderzoek naar geschikte woningbouwlocaties in de Duin- en Bollenstreek, de ontwikkeling rondom Metrostation Slinge in Rotterdam, de Weerwaterzone (de overkluizing van de A6) in Almere en een Tunnelstudie ten behoeve van de Zuidtangent door Haarlem.
Website Posad

Bram Esser (Apeldoorn, 1976) studeerde sociale filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen en filosofie en kunstgeschiedenis aan de Universidad de Salamanca (Spanje). Hij begon in 2005 als freelance schrijver en onderzoeker op het gebied van stad, stedenbouw en stedelijke cultuur. Hij werkt op projectbasis voor verschillende architectuurinstellingen zoals Stroom, het architectuurcentrum Hoorn, AIR in Rotterdam en GRAS in Groningen waar zojuist de graphic novel 'The Society Club' is verschenen met een scenario van hem en tekeningen van Marc Müller. Hij publiceert met enige regelmaat in vaktijdschriften over ruimtelijke ordening en architectuur, zoals S&RO en Smaak. Zijn werk varieert van observerend analytische beschouwingen over de gebouwde omgeving tot meer literair getinte teksten over de stad.
Website Bram Esser

Christian van der Kooy (Goes, 1983) studeerde in 2006 af in Design en Fotografie aan de KABK in Den Haag en werkt sindsdien in opdracht voor tentoonstellingen en publicaties. Daarnaast initieert hij eigen werk. "Mijn blik richt zich op de relatie en het spanningsveld tussen mensen, bouwwerken en contexten - landschappelijk dan wel stedelijk. Voor de sferen die dan ontstaan ben ik zeer gevoelig. Zij zijn kwetsbaar en kunnen opengelegd worden, maar kunnen ook gedeeld en hersteld worden. Zij werken als een immuunsysteem. Door mijn gebruik van afstand - en sporadisch hoger standpunt, fotografeer ik de mens als figurant in zijn rollenspel."
Website Christian van der Kooy

Voor en na afloop van de presentatie bent u in de gelegenheid om voor de speciale prijs van € 5 de publicatie 'PITCH! Jonge architecten in Den Haag' aan te schaffen; een fraai kerstgeschenk met bijdragen van Lotte Haagsma (interviews), Jan Brouwer, Don Murphy en Bram Esser (essays).

Archief PITCH presentaties

PITCH! wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële ondersteuning van het Stimuleringsfonds voor Architectuur en Haag Wonen Kristal.