PITCH!: Ido de Boer, Sebastiaan Hermans, Tim de Boer

Presentatie van drie jonge architecten

Op 26 oktober 2005 is  Stroom Den Haag gestart met de reeks PITCH!, een platform voor jonge architecten en beginnende bureaus uit Den Haag. PITCH! is vier keer per jaar een avond waarop zij hun visies, projecten en ambities kunnen presenteren. In een enkel geval ondersteund door een ‘tabletop'-tentoonstelling in de InLoop EnTry ruimte van Stroom. Ofschoon enigszins huiverig om als zoveelste instelling ‘jonge architecten' te presenteren, rekent Stroom het, als Haags architectuurplatform, tot zijn taak om specifiek aandacht te besteden aan jonge Haagse architecten. Immers, de Haagse architectuurwereld líjkt gedomineerd te worden door tamelijk conservatieve bureaus, traditionele architecten en voorzichtige plannen. Líjkt; want er zijn talrijke jonge architecten actief. Vaak met een interdisciplinaire benadering, vanuit een conceptuele invalshoek of met een sterk maatschappelijk engagement. Ze zijn alleen nog niet zo zichtbaar. Daarom start Stroom PITCH!
De eerste lezingen zijn van drie architecten die in 2005 zijn afgestudeerd aan de TU Delft: Ido de Boer, Sebastiaan Hermans en Tim de Boer.

Ido de Boer (1975, Hoorn) voegde in zijn afstudeerproject een nieuwe functie toe aan de mergelgroeve van de Sint Pietersberg in Maastricht. Onder de titel ‘Brecht's Garden' ontwierp hij een aantal bescheiden bouwwerken met intrigerende namen als ‘Eroding Entrance', ‘Shell of Thoughts', ‘Manifest Machine' en ‘Brecht's Cube'. De bouwwerken en objecten zetten aan tot contemplatie en het in gang zetten van persoonlijke rituelen.

Sebastiaan Hermans (1979, Amsterdam) onderzocht met het project ‘Fitness Space' de gelaagdheid en de complexiteit in de architectuur. Hij is gefascineerd door locaties die in verval zijn geraakt maar door hergebruik van karakteristieke elementen weer opbloeien. Voor een verlaten industriegebied ten noordwesten van Maastricht heeft hij een fitness-centrum ontworpen dat de lokale condities volledig respecteert en één geheel vormt met de bestaande situatie.

Tim de Boer (1979, Den Haag) koos als afstudeeronderwerp 'anti-terrorisme maatregelen in de stad' naar aanleiding van de commotie rond de Amerikaanse Ambassade aan het Korte Voorhout in Den Haag. Hij ontwierp ‘catwalks' en flexibele schermen die als anti-terreur maatregelen kunnen worden ingezet en die tezamen met een aantal paviljoens een toevoeging aan de stad vormen.

Archief PITCH presentaties

PITCH! lezing
foto: Stroom Den Haag