Symposium 'Vooruitblik op de Binckhorst’

Met het symposium ‘Vooruitblik op de Binckhorst' op 13 oktober wil Stroom Den Haag het debat op gang brengen over de toekomst van de ‘tussenstad' Binckhorst. De gemeente schetst in haar Structuurvisie 2020 ambitieuze plannen voor de toevoeging van 4000 woningen met behoud van de bedrijfsfunctie. Woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en de bedrijven zelf onderschrijven de noodzaak van deze menging. Maar hoe realiseer je deze ambitie? En wat te doen met de voor de een stad zo noodzakelijke ‘informele' economie. Welke bottlenecks in de vorm van wet- en regelgeving staan deze plannen in de weg, en vooral hoe los je ze op?
Wouter Vanstiphout (Crimson Architectural Historians en Wimby!) gaat in gesprek met belanghebbenden:
Martijn Bakker (Rabo Vastgoed);
Cees Herweijer (Bedrijvenvereniging BLF);
Annius Hoornstra (Haagwonen);
Ted Zwietering (Haags Ontwikkelings Bedrijf, DSO gemeente Den Haag)
en met deskundigen:
Melle Smets (G.A.N.G.);
Rients Dijkstra (Maxwan architecture and urbanism);
Marijn van der Wagt (Ruimtelijk Planbureau);
Tijs van den Boomen (NRC Handelsblad).