Informatiebijeenkomst voor Haagse kunstenaars 2007

Ieder jaar organiseert Stroom Den Haag een bijeenkomst met als doel om Haagse kunstenaars te informeren over één of meerdere aspecten van haar beleid. De bijeenkomst zal dit jaar in het teken staan van het nieuwe beleidsplan 2009-2012.

Dit beleidsplan is niet alleen richtlijn voor de komende jaren, maar zal ook worden ingediend bij de gemeente Den Haag ten behoeve van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2009-2012. Alle beleidsplannen c.q. aanvragen van Haagse culturele instellingen worden door een speciaal daarvoor door het College van Burgemeester en Wethouders aangestelde adviescommissie beoordeeld. Deze commissie zal uiterlijk op 25 april 2008 een advies over de plannen uitbrengen.

Op deze bijeenkomst wil Stroom de aanwezigen informeren over diverse aandachtsgebieden en accenten in het plan.

Programma:
15:00 uur: inloop
15:15 uur: toelichting op concept-beleidsplan door Arno van Roosmalen, directeur Stroom Den Haag
Aansluitend mogelijkheid tot het stellen van vragen
17:00 uur: afsluiting en borrel

Vanaf 13 november is informatie over het concept-beleidsplan beschikbaar bij de receptie van Stroom Den Haag.