Officiële presentatie richtlijn Kunstenaarshonoraria

Dinsdag 21 februari 2017, 10-12 uur
(aansluitend informele lunch)
Locatie: Stroom Den Haag, Hogewal 1-9, Den Haag
Aanmelden verplicht: reserveren@stroom.nl


Op dinsdag 21 februari 2017 wordt bij Stroom Den Haag in aanwezigheid van zowel minister Jet Bussemaker (OCW) als Marijke van Hees (voorzitter Raad voor Cultuur) en Mariëtte Hamer (voorzitter Sociaal Economische Raad) de Richtlijn Kunstenaarshonoraria gepresenteerd.

Met deze richtlijn trekt het veld samen op om te komen tot een professionelere contractpraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. Deelnemers tonen maatschappelijk ondernemerschap en geven gehoor aan de roep van onder meer de Sociaal Economische Raad en de Raad voor Cultuur voor het verbeteren van de inkomenspositie van beeldend kunstenaars.

De ontwikkeling van de richtlijn kwam tot stand op basis van onderzoek uitgevoerd in opdracht van BKNL. Voor alle informatie over de gezamenlijke richtlijn voor kunstenaarshonoraria zie: http://bknl.nl

De richtlijn wordt breed gedragen en middels een convenant onderschreven door verschillende organisaties en verenigingen, waarvan de leden op dagelijkse basis te maken hebben met het honorariumvraagstuk. Dit zijn Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars, Kunstenbond FNV, Vereniging Platform Beeldende Kunst, De Zaak Nu (namens de presentatie-instellingen) en Nederlandse musea, waaronder het Van Abbemuseum Eindhoven, Bonnefantenmuseum Maastricht, Kröller Müller Museum Otterlo, Rijksmuseum Twenthe, Mauritshuis Den Haag, Fries Museum, Naturalis Leiden, Nationaal Museum voor Wereldculturen en Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden. Een recente lijst organisaties die de richtlijn onderschrijven staat op: kunstenaarshonorarium.nl

Om de toepassing van de richtlijn te stimuleren, stelde het Mondriaan Fonds een reglement op dat voorziet in gedeeltelijke compensatie van instellingen die de richtlijn toepassen. Minister Bussemaker stelt hiervoor 600.000 euro beschikbaar. Op basis van dit reglement kunnen kunstinstellingen een aanvraag indienen voor een bijdrage aan de honorering van beeldend kunstenaars conform de richtlijn.
Zie: www.mondriaanfonds.nl

Officiele presentatie (en ondertekening) Richtlijn Kunstenaarshonoraria
foto: Ernst van Deursen
Officiele presentatie (en ondertekening) Richtlijn Kunstenaarshonoraria
foto: Ernst van Deursen
Officiele presentatie (en ondertekening) Richtlijn Kunstenaarshonoraria
foto: Ernst van Deursen
Officiele presentatie (en ondertekening) Richtlijn Kunstenaarshonoraria
foto: Ernst van Deursen
Officiele presentatie (en ondertekening) Richtlijn Kunstenaarshonoraria
foto: Ernst van Deursen
Officiele presentatie (en ondertekening) Richtlijn Kunstenaarshonoraria
foto: Ernst van Deursen
Officiele presentatie (en ondertekening) Richtlijn Kunstenaarshonoraria
foto: Ernst van Deursen