Stroom School 'Another Reality': lezingen Zeuler Lima en Max Risselada

Woensdag 11 mei 2016, 20 uur
Locatie: Stroom, Hogewal 1-9, Den Haag
Voertaal: Engels
Toegang: gratis

Onderdeel van de Stroom School, een publiek programma van rondleidingen en lezingen, rond de tentoonstelling Another Reality. After Lina Bo Bardi.

Vanuit zijn praktijk als architect en associate professor (Washington University, St. Louis) schrijft Zeuler Lima uitgebreid over 20ste eeuwse architectuur en stedenbouw. Hij is auteur van de biografie Lina Bo Bardi die in 2013 uitkwam bij de Yale University Press en spreekt bij Stroom over Bo Bardi als tentoonstellingsmaker.

Max Risselada
, jarenlang verbonden aan de TU Delft, werkte in de jaren '70 voor het kantoor van Ray en Charles Eames. Hij kijkt vanuit het 'Eames perspectief naar het werk van Bo Bardi.

Zeuler Lima 'Lina Bo Bardi' (2013)
Zeuler Lima 'Lina Bo Bardi' (2013)
foto: © Yale University Press
Another Reality. After Lina Bo Bardi
foto: design: Studio Manuel Raeder