Ondertussen: Mark de Weijer

14 januari t/m 18 maart 2012
Locatie: Hogewal 1-9, Den Haag
Open: maandag t/m vrijdag: 11-17 uur; zaterdag en zondag: 12-17 uur

Mark de Weijer concentreert zich in zijn werk op kleur, huid/materialiteit en ruimte. In dat kader heeft hij sinds 2009 onderzoek gedaan naar aquarel op papier. Deze techniek maakt het mogelijk om zeer verfijnde kleurnuances aan te brengen. Daarnaast speelt de huid van het papier een grote rol in de beleving van de kleur. Mark de Weijer zoekt in de aquarellen naar een kleurruimte waarbij hij ook de fysieke ruimte betrekt door de aquarellen als wandbekleding toe te passen.

Het papier wordt op traditioneel ambachtelijke wijze vervaardigd in een authentieke watermolen op de Veluwe. Experimenten met de fabricage van pulp en met verschillende formaten heeft papier van bijzondere kwaliteit opgeleverd. Het kleinschalige, ambachtelijke productieproces van het papier sluit aan op de onderzoekende werkwijze van De Weijer, waarin een sterke nadruk ligt op materiaalexperimenten.

In zijn atelier deed hij onderzoek naar invloeden van handschrift, toeval, dosering, applicatie en ‘gereedschappen'; naar drogingsfactoren, pigmentering en bevloeiing. Al deze aspecten vereisen keuzes die het uiteindelijke beeld wat betreft kleur en schriftuur beïnvloeden. Het papier zelf is evenwel een essentiële factor in dit proces.

Onlosmakelijk onderdeel van het artistiek statement is de presentatie van het werk door verlijming van het papier direct op de wand. Het werk incorporeert de monumentaliteit van de wand c.q. de architectuur van de ruimte. Door met de schaal te experimenteren tussen wandvullende installatie en losstaand beeld, heeft het onderzoek de ambivalentie tussen toegepast en autonoom beeld nog scherper aan de orde gesteld.

Sinds kort heeft Mark de Weijer het onderzoek een nieuwe dimensie gegeven door zijn atelier te combineren met een winkel waar eigen werk samen met dat van andere kunstenaars en ontwerpers wordt getoond. Al het werk, design of kunst, is vervaardigd van of met papier. De winkel, genaamd Whispering Wall, fungeert als etalage en creëert een nieuwe dynamiek binnen zijn beroepspraktijk. 

Voor het onderzoek naar aquarel op papier ontving Mark de Weijer in 2009 een Stroom PRO Onderzoekssubsidie.

www.markdeweijer.nl

PERS
Den Haag Centraal, 24 februari 2012

Ondertussen
Ondertussen vormt zowel fysiek als programmatisch een schakel tussen het kunstbeleid en het kunstenaarsbeleid van Stroom. De ruimte en het programma dat hier plaatsvindt noemen we Ondertussen. Ondertussen toont op reguliere basis presentaties naar aanleiding van subsidieverzoeken die zijn ingediend in het kader van de PRO- en SPOT-subsidieregeling van Stroom. De presentaties zijn bedoeld om de ideeënrijkdom in de aanvragen en de diversiteit van het subsidiestelsel te tonen. Het kan gaan om een (tussentijdse) rapportage van een onderzoek of project, een studiereis of bijvoorbeeld een netwerkpresentatie. De inrichting is in handen van de aanvrager.

Archief Ondertussen presentaties

      14 Jan '12 - 18 Mar '12
      Hogewal 1-9, Den Haag
      Entree: gratis
Ondertussen: Mark de Weijer
foto: Rob Kollaard (courtesy Stroom Den Haag)
Ondertussen: Mark de Weijer
foto: Rob Kollaard (courtesy Stroom Den Haag)
Ondertussen: Mark de Weijer
foto: Rob Kollaard (courtesy Stroom Den Haag)