Ondertussen: José den Hartog

7 juni t/m 20 juli 2008
Locatie: Hogewal 1-9, Den Haag
 
José den Hartog legt zich al geruime tijd toe op het beschilderen van wandtegels. Haar voorstellingen zijn hedendaags, met beeldcitaten uit onder meer de actualiteit en de (recente) kunstgeschiedenis.
In het verlengde hiervan heeft José den Hartog het plan opgevat om nieuw werk te maken op basis van wandtegels uit de 16e en 17e eeuw waaraan haar eerdere werk natuurlijk impliceert. Het gaat om tegels die niet meer intact zijn. Zij wil de oorspronkelijke tegelvorm herstellen en vanuit de resterende schildering een nieuwe voorstelling maken.
Om dit te kunnen bewerkstelligen heeft José den Hartog de afgelopen twee jaar een uitgebreid (en nog niet afgerond) materiaalonderzoek uitgevoerd naar het vervaardigen van de ontbrekende tegelstukken en het vinden van de juiste verfpigmenten en glazuur om daarmee zo goed mogelijk aan te sluiten op de vorm, kleur en materialiteit van de oorspronkelijke tegels. Dat leidde tot tal van materiaalproeven, waarvan hier een aantal wordt getoond. Samen geven deze een beeld van de verschillende stadia die met het onderzoek werden doorlopen. De presentatie werpt ook een blik vooruit op wat het project uiteindelijk kan opleveren. In de proeven worden de traditionele tegelmotieven met kleine wijzigingen en aanvullingen in een heel nieuw daglicht geplaatst en wordt de kijker op een speelse manier op een ander been gezet.
 
José den Hartog ontving voor haar onderzoeksproject een PRO-Onderzoekssubsidie.

Ondertussen
Ondertussen vormt zowel fysiek als programmatisch een schakel tussen het kunstbeleid en het kunstenaarsbeleid van Stroom. De ruimte en het programma dat hier plaatsvindt noemen we Ondertussen. Ondertussen toont op reguliere basis presentaties naar aanleiding van subsidieverzoeken die zijn ingediend in het kader van de PRO- en SPOT-subsidieregeling van Stroom. De presentaties zijn bedoeld om de ideeënrijkdom in de aanvragen en de diversiteit van het subsidiestelsel te tonen. Het kan gaan om een (tussentijdse) rapportage van een onderzoek of project, een studiereis of bijvoorbeeld een netwerkpresentatie. De inrichting is in handen van de aanvrager.


Archief Ondertussen presentaties

de presentatie in Ondertussen
foto: Jose den Hartog
de presentatie in Ondertussen
foto: Jose den Hartog
de presentatie in Ondertussen
foto: Jose den Hartog
de presentatie in Ondertussen
foto: Rob Kollaard
de presentatie in Ondertussen
foto: Rob Kollaard
de presentatie in Ondertussen
foto: Rob Kollaard
de presentatie in Ondertussen
foto: Rob Kollaard