Ondertussen: Thijs Ebbe Fokkens

3 maart t/m 27 april 2014
Locatie: Hogewal 1-9, Den Haag
Open: maandag t/m vrijdag: 11-17 uur; zaterdag en zondag: 12-17 uur


De Haagse kunstenaar Thijs Ebbe Fokkens toont in Ondertussen objecten, fotodocumentatie en andere sporen van projecten die hij tussen 2010 en 2013 heeft gerealiseerd met een financiële bijdrage vanuit de Stroom PRO subsidie. Het gaat Bringing coherence to the mystery in De Fabriek (Eindhoven, 2010), TOO BIG TO FAIL in De Overslag (Eindhoven, 2011), Hole in One in Kunstverein Leverkusen (2012) en The Aleph in Kunsthal KAdE (Amersfoort, 2013).

Voor deze projecten werkte hij telkens een aaneengesloten periode aan een voor de locatie specifieke presentatie. Hij wilde daarmee de contouren oproepen van "een mythische plek waar het ideale perspectief bestaat om de wereld te kennen". Fokkens ziet zich als schepper én ontdekker van een verhaal met verschillende plotlijnen en dwarsverbanden dat zich met ieder werk verder uitbreidt, vorm krijgt en herdefinieert.

De projecten komen voort uit Thijs Ebbe Fokkens' fascinatie voor menselijke pogingen en inspanningen om grip te krijgen op de wereld - en dan vooral van wetenschappelijke, culturele, financiële, politieke en religieuze instituten. Fokkens analyseert deze centra van kennis, onderzoek en macht en maakt ze model voor zijn eigen constructies. Hij haalt elementen uit hun context, muteert ze, creëert afgeleiden, radicaliseert en ridiculiseert bepaalde eigenschappen. Zo hoopt hij datgene wat aanvankelijk ongenaakbaar lijkt en te groot om te bevatten in ander perspectief te plaatsen en benaderbaar te maken.

Thijs Ebbe Fokkens werkte voor deze projecten samen met Johan Nieuwenhuize (fotodocumentatie en advertentie TOO BIG TO FAIL) en Since Today (publicatie Hole in One en advertentie TOO BIG TO FAIL).

www.thijsfokkens.com


Ondertussen
Ondertussen vormt zowel fysiek als programmatisch een schakel tussen het kunstbeleid en het kunstenaarsbeleid van Stroom. De ruimte en het programma dat hier plaatsvindt noemen we Ondertussen. Ondertussen toont op reguliere basis presentaties naar aanleiding van subsidieverzoeken die zijn ingediend in het kader van de PRO- en SPOT- subsidieregeling van Stroom. De presentaties zijn bedoeld om de ideeënrijkdom in de aanvragen en de diversiteit van het subsidiestelsel te tonen. Het kan gaan om een (tussentijdse) rapportage van een onderzoek of project, een studiereis of bijvoorbeeld een netwerkpresentatie. De inrichting is in handen van de aanvrager.

Archief Ondertussen presentaties

Ondertussen: Thijs Ebbe Fokkens, 2014
foto: Gerrit Schreurs, courtesy Stroom Den Haag
Ondertussen: Thijs Ebbe Fokkens, 2014
foto: Gerrit Schreurs, courtesy Stroom Den Haag
Ondertussen: Thijs Ebbe Fokkens, 2014
foto: Gerrit Schreurs, courtesy Stroom Den Haag
Ondertussen: Thijs Ebbe Fokkens, 2014
foto: Gerrit Schreurs, courtesy Stroom Den Haag
Thijs Ebbe Fokkens, 'The Aleph', kunsthal KAdE Amersfoort, 2013
foto: © Johan Nieuwenhuize
Thijs Ebbe Fokkens, 'The Aleph', kunsthal KAdE Amersfoort, 2013
foto: © Johan Nieuwenhuize