Ondertussen: Mischa Daams

Origin: Cycle #1 preview from Mischa Daams on Vimeo.

25 maart t/m 21 mei 2017
Locatie: Hogewal 1-9, Den Haag
Open: maandag t/m vrijdag: 11-17 uur; zaterdag en zondag: 12-17 uur
Gesloten: 1e en 2e Paasdag (16 en 17 april)

Onder de noemer Origin verkent de Haagse kunstenaar Mischa Daams de kracht van de imperfecte kopie. Centraal in het langlopende onderzoeksproject is een technische opstelling van beeldscherm en videocamera, waarbij het opgenomen beeld direct wordt afgespeeld - en weer wordt opgenomen -, en er zo een visuele ‘feedback loop' ontstaat. In dit voortdurende proces van kopiëren en ‘vertalen' gaat informatie verloren; dat zorgt voor mutatie en transformatie van het beeld. Het resulteert in een vormenspel van abstracte patronen dat zich ‘real time' voor de ogen van de toeschouwer ontvouwt en de kijker meevoert in een hypnotiserende reis door de onzichtbare architectuur van de apparaten zelf. De patronen doen ook denken aan vormen en gedragingen uit een wereld die men niet zo snel zou associëren met computerchips: biologisch leven. Daams is het groeiproces van patronen gaan beschouwen als een levende stroom waaruit een organisch universum voortvloeit.

Belangrijk onderdeel van het onderzoeksproject is het experimenteren met technische ingrepen om daarmee de graad van imperfectie te sturen en manipuleren. In dat kader verbleef Daams in de zomer van 2016 zeven weken als artist-in-residence bij Art Center Nabi in Seoul, Zuid Korea, alwaar hij een relevante stap wist te zetten in het controleren van de elektromechanica van de videocamera - en daarmee van het mutatieproces van het beeld. Op dit moment doet Mischa Daams onderzoek naar de mogelijkheid om het systeem zelf-sturend te maken. De machine is dan in staat om zelf door het universum te navigeren en op kunstmatige wijze de beeldenstroom in leven te houden.

In Ondertussen toont Daams de initiële proefopstelling getiteld Origin: Cycle #1, waarin de camera werkt als een kunstmatige defibrillator en via een ingebouwd mechanisme voorkomt dat de film ‘uitsterft'.

Daams ontving voor zijn residency bij Art Center Nabi een SPOT tentoonstellingssubsidie.

Het project Origin is geïnitieerd als onderdeel van het Summer Sessions netwerk in een co-productie tussen Art Center Nabi en V2_Lab for the Unstable Media, met ondersteuning van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

www.mischadaams.nl

Ondertussen
De Ondertussen ruimte vormt een schakel tussen ons tentoonstellingsprogramma en het voorwaardenscheppend beleid dat zich richt op de versterking en het zichtbaar maken van het Haagse kunstklimaat. Deze ruimte en het programma dat hier plaatsvindt noemen we Ondertussen. Presentaties in Ondertussen ontstaan meestal naar aanleiding van subsidies die Stroom heeft verstrekt, maar tonen ook de resultaten van bemiddeling door Stroom of van andere stimulerende activiteiten. De presentaties zijn bedoeld om de ideeënrijkdom in de aanvragen te tonen en de stimulerende werking van ons voorwaardenscheppend beleid. Het kan gaan om een (tussentijdse) rapportage van een onderzoek of project, een werkperiode of bijvoorbeeld een netwerkpresentatie. De inrichting is in handen van de aanvrager.

Archief Ondertussen presentaties


Mischa Daams, 'Origin: Cycle #1', 2016
foto: courtesy the artist
Ondertussen: Mischa Daams, 2017
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Ondertussen: Mischa Daams, 2017
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Mischa Daams, 'Origin: Cycle #1', 2016
foto: courtesy the artist
Mischa Daams, 'Origin: Cycle #1', 2016
foto: courtesy the artist