Ondertussen: Gordan Savičić

19 mei t/m 22 juli 2012
Locatie: Hogewal 1-9, Den Haag
Open: maandag t/m vrijdag: 11-17 uur; zaterdag en zondag: 12-17 uur

Onder het motto 'Virtual is not the non-real, but actually the more-real' onderzoekt Gordan Savičić de wisselwerking tussen de zichtbare/ tastbare werkelijkheid en de werkelijkheid die wordt gecreëerd door informatie- en communicatie-technologieën. Hij doet dat vanuit een fascinatie voor de impact van nieuwe media op ons hedendaags bestaan, bijvoorbeeld op politiek, sociaal en persoonlijk vlak. Met behulp van video, open source technologieën, performance, computerspelen, 'hacked devices' en dadaïstische objecten probeert hij met zijn werk in beide werkelijkheden te interveniëren, deze te beïnvloeden, te spiegelen, structuren bloot te leggen en zo bij de toeschouwer een verschuiving van paradigma te bewerkstelligen. Hij doet dat op een speelse maar ook activistische manier, en laat zich daarbij onder andere inspireren door Dada, Fluxus, Punk en conceptuele kunst.

In de Ondertussen-ruimte toont Gordan Savičić drie recente projecten in het kader van zijn Invest werkplan. Een daarvan is het project Packetbrücke, een samenwerking met de Zweedse kunstenaar Bengt Sjölén. Het project richt zich op smartphones, tablets en andere apparaten die gebruik maken van geo-locatie diensten. Het voegt een verstorend element toe, waardoor apparaten worden misleid en hun informerende functie wordt ondermijnd.

Samen met Selena Savić publiceerde hij in februari 2012 een boek over Brasilia, de hoofdstad van Brazilië. Het boek is een resultaat van een onderzoek naar de stad als theaterpodium, waarin zij zelf acteurs worden in hun poging om Brasilia's stedelijke frictie te analyseren. In Ondertussen zal de voorpublicatie van een nieuwe uitgave over 'unpleasantness' in de stedelijke omgeving worden gepresenteerd.

In het project City CPU wordt de groei van de stedelijke structuur van de Chinese mega-stad Shenzhen verbeeld aan de hand van het diagram van een computer-moederboard. Door de logische ordening van het circuitboard samen te voegen met de mapping van een nieuwe wereldstad probeert Savičić in beeld te brengen hoe onze steden in toenemende mate worden gerationaliseerd als informatiesystemen.

Gordan Savičić ontving in 2011 een PRO Invest-subsidie.

Website: http://www.yugo.at

Ondertussen
Ondertussen vormt zowel fysiek als programmatisch een schakel tussen het kunstbeleid en het kunstenaarsbeleid van Stroom. De ruimte en het programma dat hier plaatsvindt noemen we Ondertussen. Ondertussen toont op reguliere basis presentaties naar aanleiding van subsidieverzoeken die zijn ingediend in het kader van de PRO- en SPOT-subsidieregeling van Stroom. De presentaties zijn bedoeld om de ideeënrijkdom in de aanvragen en de diversiteit van het subsidiestelsel te tonen. Het kan gaan om een (tussentijdse) rapportage van een onderzoek of project, een studiereis of bijvoorbeeld een netwerkpresentatie. De inrichting is in handen van de aanvrager.

Archief Ondertussen presentaties

Ondertussen: Gordan Savičić
foto: © Rob Kollaard, courtesy Stroom Den Haag
Ondertussen: Gordan Savičić
foto: © Rob Kollaard, courtesy Stroom Den Haag
Packetbrücke
foto: Gordan Savičić
Brasilia
foto: Gordan Savičić
Unpleasantness
foto: Gordan Savičić
City CPU
foto: Gordan Savičić