Ondertussen: Mark van Overeem

16 maart t/m 5 mei 2013
Locatie: Hogewal 1-9, Den Haag
Open: maandag t/m vrijdag: 11-17 uur; zaterdag en zondag: 12-17 uur


Enige tijd geleden begon Mark van Overeem een artistiek onderzoek naar de mogelijkheid om het perspectief in zijn schilderkunst te verbinden met die van de ons omringende werkelijkheid. Het onderzoek kwam voort uit de behoefte om de schilderkundige vertelling los te maken van de begrenzingen van het platte vlak. Door het verbinden van de fysieke en verbeelde ruimte zou een nieuwe ervaring/beleving van de ruimte mogelijk moeten zijn. In 2011 had Van Overeem twee onderzoekstrajecten in gedachten: het toepassen van foto's en films van (al dan niet geënsceneerde) alledaagse situaties en het creëren van illusoire ruimtes in architectonische omgevingen.

Het onderzoek kwam in een stroomversnelling met een serie presentaties en tentoonstellingen. Hierbij experimenteerde Mark van Overeem met kader, perspectief, suggestie, illusie, spiegeling, herhaling, verspringing en tijd. Het was voor hem een ontdekking om een verhaal te vertellen dat geen verhaal hoeft te zijn, maar dat terug te brengen is tot een beeld met associaties, gevoelens en gedachten.

In de presentatieruimte Ondertussen heeft Mark van Overeem een trompe l'oeil-achtige omgeving gecreëerd die verwijst naar recente projecten die hij in het kader van het onderzoek heeft gerealiseerd.

Voor zijn onderzoeksproject ontving Mark van Overeem in 2011 een PRO Onderzoekssubsidie.

www.markvanovereem.nl

Ondertussen
Ondertussen vormt zowel fysiek als programmatisch een schakel tussen het kunstbeleid en het kunstenaarsbeleid van Stroom. De ruimte en het programma dat hier plaatsvindt noemen we Ondertussen. Ondertussen toont op reguliere basis presentaties naar aanleiding van subsidieverzoeken die zijn ingediend in het kader van de PRO- en SPOT- subsidieregeling van Stroom. De presentaties zijn bedoeld om de ideeënrijkdom in de aanvragen en de diversiteit van het subsidiestelsel te tonen. Het kan gaan om een (tussentijdse) rapportage van een onderzoek of project, een studiereis of bijvoorbeeld een netwerkpresentatie. De inrichting is in handen van de aanvrager.

Archief Ondertussen presentaties

Ondertussen: Mark van Overeem
foto: © Mark van Overeem
Ondertussen: Mark van Overeem
foto: © Mark van Overeem