Ondertussen: Thom Vink

11 november 2007 t/m 6 januari 2008
Locatie: Hogewal 1-9


De voormalige receptieruimte van Stroom heeft na een recente verbouwing een spilpositie ingenomen. Hij is weliswaar bescheiden van formaat, maar heeft nu een belangrijke presentatiefunctie. Zowel fysiek, als programmatisch vormt de ruimte een schakel tussen het kunstbeleid en het kunstenaarsbeleid van Stroom. Het programma dat hier plaatsvindt noemen we Ondertussen.

Archief Ondertussen presentaties

Van 15 mei tot en met 6 augustus 2006 verbleef Thom Vink als artist-in-residence in het Aomori Contemporary Art Centre in Aomori, Japan. Tijdens deze werkperiode deed hij onderzoek naar de complexiteit van de stad, een fenomeen dat hij op verschillende manieren opvatte. Niet alleen als weerspiegeling en abstractie van de menselijke cultuur maar bijvoorbeeld ook als zelfstandige entiteit die organisch groeit en verandert. Hierin ligt voor de kunstenaar ook een psychologische dimensie verscholen: gebouwen, plattegronden en stedelijke structuren zijn in zekere zin te vergelijken met een complex weefsel van onderdrukte gedachten en emoties die pulseren in ons hoofd. Als deze processen ongecontroleerd raken ontwikkelen zij zich in buitenproportionele creaturen die angst en chaos veroorzaken in ons bestaan.

Tijdens zijn verblijf in Aomori richtte Thom Vink zich op de openbare ruimte en op de huiselijke omgeving. Door middel van tekeningen, videofilms en geluidsopnames legde hij zijn observaties in deze voor hem nieuwe omgeving vast in een denkbeeldige kaart van de stad. De beelden kenmerken zich door ordening, systematiek en abstractie en hebben naast een visuele ook een decoratieve kwaliteit. In Aomori legde hij ook de basis voor het videoproject ‘Dust', een samenwerkingsverband met beeldend kunstenaar Saara Ekstrom. In dit werk groeperen caleidoscopisch bewegende ijzerdeeltjes zich langzamerhand tot decoratieve patronen. De microscopische opnames suggereren tegelijkertijd bewegingen en processen die zich op macroniveau afspelen. In 2008 zal de kunstenaar een vervolg geven aan dit project tijdens een werkperiode van twee maanden en een tentoonstelling in Youkobo Art Space in Tokyo, Japan.

In 2006 ontving Thom Vink voor zijn projectvoorstel een Stroom Onderzoeks- en Ontwikkelingssubsidie.

Ondertussen toont op reguliere basis presentaties naar aanleiding van subsidieverzoeken die zijn ingediend in het kader van de PRO- en SPOT-subsidieregeling van Stroom. De presentaties zijn bedoeld om de ideeënrijkdom van de aanvragen en de diversiteit van het subsidiestelsel te tonen. Het kan gaan om een (tussentijdse) rapportage van een onderzoek of project, een studiereis of bijvoorbeeld een netwerkpresentatie. De inrichting is in handen van de aanvrager zelf.

Thom Vink: Ondertussen
foto: Thom Vink
Thom Vink: Ondertussen
foto: Thom Vink
Thom Vink: Ondertussen
foto: Thom Vink
Thom Vink: Ondertussen
foto: Thom Vink
Thom Vink: Ondertussen
foto: Thom Vink