Ondertussen: Marius Lut

12 september t/m 25 oktober 2015
Locatie: Hogewal 1-9, Den Haag
Open: maandag t/m vrijdag: 11-17 uur; zaterdag en zondag: 12-17 uur
(gesloten op 26 en 27 september en op 3 oktober)

De Haagse kunstenaar Marius Lut toont enkele werken die voortkomen uit de binnenkort te verschijnen publicatie ‘Form no Form/ The Black Series'. Dit ‘artist book' dient als kader en platform voor artistiek onderzoek en experiment. ‘Form no Form/ The Black Series' bevat bestaande en nieuwe series werken, veelal speciaal voor de publicatie vervaardigd. De series zijn ontstaan vanuit het streven om dingen ter herleiden tot hun eenvoudigste vorm, karakter en functie. Daarnaast zocht Lut naar destructie en imperfectie als tegenwicht van de onaantastbaarheid en pure vormtaal van minimal art te doorbreken. Om de werken instabiliteit mee te geven experimenteerde Lut met de werking van reflectie, herhaling, kleurgebruik en minimalistische basisvormen.

Voor de structuur van de publicatie heeft Marius Lut zich laten inspireren door de functies van een imaginair gebouw. Aanloopruimte, rustpunten, tijdsverloop, volume, schaal, verhouding en andere architectonische begrippen dienden als uitgangspunt voor de indeling en opbouw van het boek. In de publicatie worden witte restruimtes ingezet om werken nog radicaler te benadrukken.

De drie werken in Ondertussen zijn uitvergrotingen en materialiseringen van beeldonderzoeken voor de publicatie. Als zodanig fungeert de publicatie niet alleen als katalysator maar als bronboek voor nieuw werk.

Voor het project ‘Form no Form/ The Black Series' ontving Marius Lut in 2013 een PRO Kunstprojectensubsidie.

LINKS
www.mariuslut.com

PERS
VillaNextDoor.nl, 23 oktober 2015

Ondertussen
Ondertussen vormt zowel fysiek als programmatisch een schakel tussen het kunstbeleid en het kunstenaarsbeleid van Stroom. De ruimte en het programma dat hier plaatsvindt noemen we Ondertussen. Ondertussen toont op reguliere basis presentaties naar aanleiding van subsidieverzoeken die zijn ingediend in het kader van de PRO- en SPOT- subsidieregeling van Stroom. De presentaties zijn bedoeld om de ideeënrijkdom in de aanvragen en de diversiteit van het subsidiestelsel te tonen. Het kan gaan om een (tussentijdse) rapportage van een onderzoek of project, een studiereis of bijvoorbeeld een netwerkpresentatie. De inrichting is in handen van de aanvrager.

Archief Ondertussen presentaties

Ondertussen: Marius Lut
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Ondertussen: Marius Lut
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Ondertussen: Marius Lut
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Ondertussen: Marius Lut
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Ondertussen: Marius Lut
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag