Ondertussen: Bernice Nauta

29 mei t/m 9 juli 2017
Locatie: Hogewal 1-9, Den Haag
Open: maandag t/m vrijdag: 11-17 uur; zaterdag en zondag: 12-17 uur
Gesloten: 3 t/m 5 juni (Pinksterweekend)

Op 3 september 2014 maakte Bernice Nauta een tekening van haar atelier. Het was geen letterlijke weergave maar een in kaart brengen van (beeld)motieven die haar op dat moment bezighielden: een figuur, wereldbol, flesje levenselixer, boek, lichtkegel, doodshoofd op sterk water, een masker in een fles, hart, potloden, longen, ribbenkast, schilderijen, tafel, buizen, scheikundig glaswerk, schragen, een kast met daarin een zwevende tekening en een slang. De tekening fungeerde als zodanig als plattegrond van haar fascninaties en gedachtengang.

Het werk vormde het startpunt voor een langlopend onderzoek naar de reikwijdte van haar geheugen. De tekening werd opgeborgen, en Bernice Nauta besloot om het atelier een jaar lang minstens iedere week vanuit haar geheugen te hertekenen. Op 1 september 2015 maakte zij de laatste van in totaal 76 tekeningen, die tezamen de serie imaginary studio vormen.
De dagelijkse poging om het beeld uit haar geheugen zo exact mogelijk vast te leggen op papier had voor Bernice Nauta iets paradoxaals. Het leek een wanhopige actie om het verloop van de tijd tegen te gaan, beseffend dat alles in principe continu aan verandering onderhevig is. Iedere tekening heeft als titel de datum waarop deze is vervaardigd. De datum is voor Bernice Nauta relevant omdat die, aldus de filosoof Roland Barthes, ‘...aanzet tot het overdenken van het leven, de dood, het onophoudelijk verdwijnen van de generaties'.

Dagelijks worden in Ondertussen twee originele tekeningen uit de serie gepresenteerd. Na 38 dagen zullen alle tekeningen getoond zijn. In de ruimte zijn objecten en vloermarkeringen geplaatst die verwijzen naar de denkbeeldige ruimte die is afgebeeld. Deze ingrepen bieden een ingang om de imaginary studio te betreden.

De tekeningen zijn gebundeld in de publicatie imaginary studio, die in 2017 uitkwam. Voor deze publicatie, die ook bij Stroom te koop is, ontving Bernice Nauta een subsidie PRO Kunstprojecten.

www.bernicenauta.nl

Ondertussen
De Ondertussen ruimte vormt een schakel tussen ons tentoonstellingsprogramma en het voorwaardenscheppend beleid dat zich richt op de versterking en het zichtbaar maken van het Haagse kunstklimaat. Deze ruimte en het programma dat hier plaatsvindt noemen we Ondertussen. Presentaties in Ondertussen ontstaan meestal naar aanleiding van subsidies die Stroom heeft verstrekt, maar tonen ook de resultaten van bemiddeling door Stroom of van andere stimulerende activiteiten. De presentaties zijn bedoeld om de ideeënrijkdom in de aanvragen te tonen en de stimulerende werking van ons voorwaardenscheppend beleid. Het kan gaan om een (tussentijdse) rapportage van een onderzoek of project, een werkperiode of bijvoorbeeld een netwerkpresentatie. De inrichting is in handen van de aanvrager.

Archief Ondertussen presentaties

Ondertussen: Bernice Nauta, 2017
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Ondertussen: Bernice Nauta, 2017
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Ondertussen: Bernice Nauta, 2017
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Ondertussen: Bernice Nauta, 2017
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Ondertussen: Bernice Nauta, 2017
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Ondertussen: Bernice Nauta, 2017
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Ondertussen: Bernice Nauta, 2017
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Ondertussen: Bernice Nauta, 2017
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Bernice Nauta, publicatie 'Imaginary Studio'
foto: design: Julian Sirre