Ondertussen: Zzondag

9 oktober t/m 28 november 2010
Locatie: Hogewal 1-9

Z is een initiatief dat bestaat uit een organisatie (Stichting Z), een plek (Locatie Z) en een programma (Zzondag).

Statement Z: "Hedendaagse kunst is een vocabulaire, een set (verborgen) regels waarbinnen ideeën zich kunnen ontwikkelen. Volgens ons werken exacte wetenschap, muziek en literatuur vanuit eenzelfde principe. Z is gebaseerd op het idee dat het waardevol is deze vocabulaires in één ruimte bij elkaar te brengen, op zoek naar een onvoorzien perspectief."

Dit gebeurt tijdens Zzondag, een activiteitenprogramma dat tweemaandelijks plaatsvindt in en om Locatie Z: Villa Ockenburgh. Het biedt verkenningen in het grensgebied van kunst en wetenschap. Op de Zzondagen delen kunstenaars en wetenschappers ervaringen met elkaar en met publiek, die zij tijdens hun onderzoek opdoen. De deelnemers zijn bereid om zich buiten de gebaande paden te bewegen en niet bang om ongekende wegen in te slaan. Iedere Zzondag heeft een eigen thema, met een kernprogrammering en randactiviteiten eromheen. De kern bestaat telkens uit twee genodigden die vertellen over hun werk en fascinaties, de randprogrammering bestaat uit bijdragen van kunstenaars, musici en performers.

Zzondag is een initiatief van beeldend kunstenaars Jessica de Boer, Thijs Ebbe Fokkens, Basten Rolf Stokhuyzen en Damian van der Velden.

De Ondertussen-presentatieruimte toont een beeldende en tekstuele impressie van de Zzondagen.

De initiatiefnemers ontvingen een PRO-subsidie voor het programma van Zzondag voor 2010.
www.locatiez.net

Ondertussen
Ondertussen vormt zowel fysiek als programmatisch een schakel tussen het kunstbeleid en het kunstenaarsbeleid van Stroom. De ruimte en het programma dat hier plaatsvindt noemen we Ondertussen. Ondertussen toont op reguliere basis presentaties naar aanleiding van subsidieverzoeken die zijn ingediend in het kader van de PRO- en SPOT-subsidieregeling van Stroom. De presentaties zijn bedoeld om de ideeënrijkdom in de aanvragen en de diversiteit van het subsidiestelsel te tonen. Het kan gaan om een (tussentijdse) rapportage van een onderzoek of project, een studiereis of bijvoorbeeld een netwerkpresentatie. De inrichting is in handen van de aanvrager.

Archief Ondertussen presentaties

Locatie Z: Villa Ockenburg
De Ondertussen presentatie
foto: Stroom Den Haag
De Ondertussen presentatie
foto: Stroom Den Haag
De Ondertussen presentatie
foto: Stroom Den Haag