Ondertussen: Lucas Lelieveld

11 juli t/m 30 augustus 2009
Locatie: Hogewal 1-9, Den Haag


In september 2008 nam Lucas Lelieveld deel aan de zesde International Gyumri Biennial te Gyumri, Armenië. Het thema van de biënnale was ‘transformaties in geschiedenis en parallelle verhalen'. Daarin werd uitgegaan van de opvatting dat er geen uniforme algemene wereldgeschiedenis bestaat maar dat deze fragmentarisch en pluriform is. Daarbij wordt de perceptie en overdracht bepaald door sociale, maatschappelijke en politieke condities binnen een geografische context.
Lucas Lelieveld verbond dit uitgangspunt aan zijn eigen artistieke interesse voor het begrip ‘ruimte'. 

Die interesse richt zich niet alleen tot de fysieke manifestatie van het begrip maar omvat ook sociologische en psychologische aspecten: hoe ervaart de mens zijn omgeving, hoe verhoudt hij zich daartoe, hoe gaat men om met minder tastbare ruimte, welke ruimte eigenen mensen zich toe en wat zijn daarbij hun wensen, idealen en motivaties?

Gedurende een werkperiode van zes weken deed hij ter plekke onderzoek naar de beleving van de openbare ruimte in relatie tot historische gebeurtenissen. De bedoeling was om in kaart te brengen welke historische plekken in en om Gyumri een rol spelen in de (individuele en collectieve) perceptie van het verleden.

Aan de hand van dagelijkse observaties en gesprekken op straat maakte Lucas Lelieveld een serie foto's, tekeningen en collages, die als basismateriaal dienen voor toekomstig onderzoek en werk. Vooral de spanning tussen de officiële publieke ruimte en de semi-publieke en private ruimte viel hem op. De openbare ruimte wordt verwaarloosd; het leven speelt zich binnenshuis af. Mensen ontmoeten elkaar thuis om te eten en te drinken, samenhorigheid is groot en gastvrijheid is een tweede natuur. Het publieke leven beperkt zich tot het inkopen op de markt. Daaruit komt een breder cultureel en historisch beeld van de stad naar voren: de erfenis van de Sovjet Unie, de conflicten met buurlanden, de aardbeving die de stad in 1998 heeft getroffen met de daaraan gekoppelde economische neergang en een stedenbouwkundige politiek die geen rekenschap lijkt te geven van de verwijdering tussen publieke en private ruimte.

Lucas Lelieveld ontving voor zijn onderzoeksproject een PRO Onderzoekssubsidie.

Ondertussen
Ondertussen vormt zowel fysiek als programmatisch een schakel tussen het kunstbeleid en het kunstenaarsbeleid van Stroom. De ruimte en het programma dat hier plaatsvindt noemen we Ondertussen. Ondertussen toont op reguliere basis presentaties naar aanleiding van subsidieverzoeken die zijn ingediend in het kader van de PRO- en SPOT-subsidieregeling van Stroom. De presentaties zijn bedoeld om de ideeënrijkdom in de aanvragen en de diversiteit van het subsidiestelsel te tonen. Het kan gaan om een (tussentijdse) rapportage van een onderzoek of project, een studiereis of bijvoorbeeld een netwerkpresentatie. De inrichting is in handen van de aanvrager.


Archief Ondertussen presentaties

www.lucaslelieveld.nl

de presentatie bij Stroom
foto: Stroom Den Haag