Ondertussen: Anne Kranenborg

14 mei t/m 24 juni 2016
Locatie: Hogewal 1-9, Den Haag
Open: maandag t/m vrijdag: 11-17 uur; zaterdag en zondag: 12-17 uur


Van 20 september t/m 20 december 2015 nam Anne Kranenborg deel aan het residency programma van Kunsthalle Exnergasse in Wenen, Oostenrijk. Daar werkte zij aan een fotografisch en materiaalonderzoek naar de ‘representatie van plaats', en een verbindend theoretisch onderzoek. Tezamen documenteren de onderzoeken het hedendaagse Wenen en bevragen ze de ‘fixes, fluxus en future' van de stad.

Het fotografische onderzoek toont Kranenborgs interpretatie van de verhoudingen van mens tot stad, de infrastructuur en het stedelijke profiel. Sommige beelden herdefiniëren de stad door deze te abstraheren aan de hand van haar eigen opbouw en profiel; een profiel dat is gebaseerd op herhaling, spiegeling en symmetrie.

Het ontstane profiel heeft als leidraad gediend voor het keramisch onderzoek. Deze tweede representatie van de stad gebruikt de beelden als vormbepalend element. De ontstane objecten zijn een abstracte hervorming van de architectonische elementen. Kranenborg heeft tijdens haar verblijf in Wenen een produktiemethode ontwikkeld waarbij de gebruikte materialen mallen voor elkaar vormen. Dit resulteert in een gipsen en porseleinen tweeling-object.

Voor haar reflectie op de staat van de stad maakte Anne Kranenborg gebruik van de publicatie Liquid Modernity van Zygmunt Bauman. De metafoor ‘Liquid' refereert daarin naar een voortdurende staat van transformatie, waarbij alleen het omhulsel vast is en een kader vormt voor de ‘vloeistof'.

De residency van Anne Kranenborg kwam tot stand op uitnodiging van Kunsthalle Exnergasse, die aan Stroom had verzocht om drie Haagse kunstenaars voor te dragen voor nadere selectie.

LINKS
www.annekranenborg.com

Ondertussen
De Ondertussen ruimte vormt een schakel tussen ons tentoonstellingsprogramma en het voorwaardenscheppend beleid dat zich richt op de versterking en het zichtbaar maken van het Haagse kunstklimaat. Deze ruimte en het programma dat hier plaatsvindt noemen we Ondertussen. Presentaties in Ondertussen ontstaan meestal naar aanleiding van subsidies die Stroom heeft verstrekt, maar tonen ook de resultaten van bemiddeling door Stroom of van andere stimulerende activiteiten. De presentaties zijn bedoeld om de ideeënrijkdom in de aanvragen te tonen en de stimulerende werking van ons voorwaardenscheppend beleid. Het kan gaan om een (tussentijdse) rapportage van een onderzoek of project, een werkperiode of bijvoorbeeld een netwerkpresentatie. De inrichting is in handen van de aanvrager.

Archief Ondertussen presentaties


Ondertussen: Anne Kranenborg, 2016
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Ondertussen: Anne Kranenborg, 2016
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Ondertussen: Anne Kranenborg, 2016
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Ondertussen: Anne Kranenborg, 2016
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Ondertussen: Anne Kranenborg, 2016
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Ondertussen: Anne Kranenborg, 2016
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag