Ondertussen: Jan Körbes en Indre Klimaite

13 december 2008 t/m 8 februari 2009
Locatie: Hogewal 1-9, Den Haag

Onder de titel ‘Nambawan' tonen architect/beeldend kunstenaar Jan Körbes en grafisch vormgever Indre Klimaite het resultaat van de projecten die zij de afgelopen drie jaar op uitnodiging van Cascoland hebben uitgevoerd in Zuid-Afrika. Deze organisatie organiseert sinds 2006 CascolandSA, een terugkerend festival voor publiekskunst in probleemwijken van steden in Zuid-Afrika. Het vond tot nu toe plaats in de townships van Kaapstad (2006), in de binnenstad van Johannesburg (2007) en op diverse locaties in Durban (2008). Telkens werkt een gezelschap van kunstenaars, architecten en ontwerpers samen met lokale ambachtslieden, artiesten en bewoners aan projecten in de publieke ruimte om zo een positieve ‘push' te geven aan ontwikkelingen in deze gebieden.

Jan Korbes en Indre Klimaite richtten zich voor hun projecten vanuit hun eigen discipline op de gegeven situatie. Het idee en de aanpak was telkens afhankelijk van de locatie, sociale context, mogelijkheden en materialen die zij daar aantroffen.

Jan Körbes stelde zich ten doel om plekken in de openbare ruimte een nieuwe functie te geven, te verpersoonlijken en ruimtelijk zichtbaar te maken. Hij werkte daarbij voornamelijk met materiaal dat ruimschoots voorhanden was en ook in Zuid-Afrika als afvalmateriaal wordt gezien.

Indre Klimaite richtte zich met haar projecten op de vraag hoe vormgeving de kwaliteit van leven kan verbeteren. Zij liet zich daarbij inspireren door de wijze waarop in Zuid-Afrika wordt omgegaan met communicatie en vormgeving in de stedelijke omgeving.

De drie werkperiodes leverden uiteenlopende interventies in de publieke ruimte op: uitgestorven pleintjes werden omgevormd tot speel- en ontmoetingsplaatsen voor ouders en kinderen, afvalbakken deden na een make-over dienst als vervoermiddel, van autobanden werden comfortabele zitplaatsen gemaakt voor bushaltes. Aan een anonieme buitenwijk werd door middel van typografische "branding" weer identiteit aan de wijk gegeven, het stadscentrum van Johannesburg werd dagelijks voorzien van posters met teksten en afbeeldingen van voorbijgangers om persoonlijk contact te stimuleren en anonimiteit te doorbreken.

Jan Körbes en Indre Klimaite ontvingen in 2006, 2007 en 2008 een SPOT-tentoonstellingssubsidie voor deelname aan CascolandSA. Bij deze projecten werd samengewerkt met Denis Oudendijk, Isis Hoos, Johan Gustavsson en anderen.

Website Jan Körbes: www.complett.nl
Website Indre Klimaite: www.ilegal.nl

Ondertussen
Ondertussen vormt zowel fysiek als programmatisch een schakel tussen het kunstbeleid en het kunstenaarsbeleid van Stroom. De ruimte en het programma dat hier plaatsvindt noemen we Ondertussen. Ondertussen toont op reguliere basis presentaties naar aanleiding van subsidieverzoeken die zijn ingediend in het kader van de PRO- en SPOT-subsidieregeling van Stroom. De presentaties zijn bedoeld om de ideeënrijkdom in de aanvragen en de diversiteit van het subsidiestelsel te tonen. Het kan gaan om een (tussentijdse) rapportage van een onderzoek of project, een studiereis of bijvoorbeeld een netwerkpresentatie. De inrichting is in handen van de aanvrager.


Archief Ondertussen presentaties

Ondertussen: Jan Körbes en Indre Klimaite
foto: Stroom Den Haag
Ondertussen: Jan Körbes en Indre Klimaite
foto: Stroom Den Haag
Ondertussen: Jan Körbes en Indre Klimaite
foto: Stroom Den Haag