Ondertussen: Seekee Chung

21 april t/m 31 mei 2007
Locatie: Hogewal 1-9

De voormalige receptieruimte van Stroom heeft na een recente verbouwing een spilpositie ingenomen. Hij is weliswaar bescheiden van formaat, maar heeft nu een belangrijke presentatiefunctie. Zowel fysiek, als programmatisch vormt de ruimte een schakel tussen het kunstbeleid en het kunstenaarsbeleid van Stroom. Het programma dat hier plaatsvindt noemen we Ondertussen.

Archief Ondertussen presentaties

Seekee Chung maakt (re-)constructies van gebouwen en interieurs. Ze laat zich daarbij mede inspireren door 'gevonden' fotomateriaal en door beelden uit haar herinnering. De maquettes doen denken aan een kijkdoos waarbij met behulp van lichtval, perspectief en dieptewerking een verstilde, verlaten sfeer wordt gecreëerd. Ondanks hun geringe afmeting hebben deze maquettes een opmerkelijke ruimtelijke en monumentale uitwerking.

In 2006 ontving Seekee Chung een Stroom Invest subsidie, die is bedoeld om startende kunstenaars in staat te stellen zich verder te ontwikkelen in Den Haag en een bijdrage te leveren aan het Haagse kunstklimaat. Seekee Chung benutte de Invest subsidie om te experimenteren met nieuwe materialen en benaderingswijzen. Dat heeft geresulteerd in een nieuwe serie werken waarvan een deel nu te zien is in Ondertussen.
In deze werken dienen foto's van gebouwen en interieurs niet meer als voorbeeld voor een constructie maar als ‘bouwmateriaal' zelf. Als bij een bouwplaat worden de prints omgevouwen en ruimtelijk gemaakt; elementen worden toegevoegd of weggesneden. Dat levert een interessant visueel spel op waarbij soms pas bij nadere beschouwing duidelijk wordt of de ruimtelijkheid echt is of wordt gesuggereerd door de foto. De gebouwen doen ook denken aan het decor van een filmset, een terrein dat zich bij uitstek leent voor een spel met illusie en werkelijkheid.

Website Seekee Chung
Avondlog VPRO door Wim Noordhoek

Ondertussen toont op reguliere basis presentaties naar aanleiding van subsidieverzoeken die zijn ingediend in het kader van de PRO- en SPOT-subsidieregeling van Stroom. De presentaties zijn bedoeld om de ideeënrijkdom van de aanvragen en de diversiteit van het subsidiestelsel te tonen. Het kan gaan om een (tussentijdse) rapportage van een onderzoek of project, een studiereis of bijvoorbeeld een netwerkpresentatie. De inrichting is in handen van de aanvrager zelf.

Seekee Chung bij Stroom Den Haag
foto: Robin de Goede
Seekee Chung bij Stroom Den Haag
foto: Rob Kollaard
Seekee Chung bij Stroom Den Haag
foto: Wim Noordhoek
Seekee Chung bij Stroom Den Haag
foto: Rob Kollaard