Ondertussen: RE: Med!aphosis

27 maart t/m 23 mei 2010
Locatie: Hogewal 1-9

De voormalige receptieruimte van Stroom is weliswaar bescheiden van formaat, maar heeft nu een belangrijke presentatiefunctie. Zowel fysiek als programmatisch vormt de ruimte een schakel tussen het kunstbeleid en het kunstenaarsbeleid van Stroom. De ruimte en het programma dat hier plaatsvindt noemen we Ondertussen.

In april 2009 vond in galerie Dom Omladine in Belgrado, Servië de groepstentoonstelling ‘Med!iaphosis' plaats. Het toonde nieuw en recent werk van de Haagse kunstenaars Wolfgang Bittner, Lyndsey Housden, Lars Kynde, Selena Savić, Yoko Seyama, Jeroen Uyttendaele en Rachida Ziani. Zij werken allen op het raakvlak van wetenschap en kunst. Wat hen bindt is een experimentele en onderzoekende houding, waarbij gezocht wordt naar nieuwe technieken, methoden en werkterreinen om ideeën verder te ontwikkelen en vorm te geven.
Bekijk een fotoreportage van de opening in Belgrado op Picasaweb

Initiatiefnemers Marija Djorgovic en Selena Savić hadden de tentoonstelling opgezet als onderzoek naar de verhouding tussen kunstwerk, medium en maker; het richtte zich onder andere op de vraag waar de grens ligt tussen het medium als middel en als onderwerp van het werk, de mate waarin de kunstenaar ingrijpt in de toegepaste middelen om een kunstwerk te maken en de vraag wanneer deze interventie het kunstwerk zelf wordt. Daarnaast beoogde de tentoonstelling nieuwe en onvermoede dwarsverbanden tussen de getoonde werken, benaderingswijzen en uitgangspunten te creëren - om zo andere wijzen van lezen en interpreteren mogelijk te maken. Hierdoor geïnspireerd besloten de deelnemers het tentoonstellingsconcept een stap verder te brengen en de nadruk te verleggen van een individuele naar een collectieve benadering.

Dat leidde tot RE:, een tentoonstellingsproject met nagenoeg dezelfde deelnemers dat op 6, 7 en 8 november 2009 plaatsvond in tentoonstellingsruimte OKNO te Brussel. Voor RE: werd gekozen voor de constructie en ontwikkeling van op zichzelf staande ‘modules' die binnen een gedecentraliseerde opstelling konden worden geïntegreerd. In de voorbereidingsfase informeerden de betrokkenen elkaar regelmatig over ieders bouw- en denkproces. De opzet leidde tot allerlei nieuwe samenwerkingsverbanden en versterkte de coherentie tussen de verschillende werken.
De presentatie in Ondertussen geeft een beeld van het voorbereidingsproces en het uiteindelijke resultaat van Med!aphosis en RE:.

De tentoonstellingen Med!aphosis en RE: kwamen tot stand dankzij financiële steun vanuit de SPOT-subsidie.

Ondertussen
Ondertussen vormt zowel fysiek als programmatisch een schakel tussen het kunstbeleid en het kunstenaarsbeleid van Stroom. De ruimte en het programma dat hier plaatsvindt noemen we Ondertussen. Ondertussen toont op reguliere basis presentaties naar aanleiding van subsidieverzoeken die zijn ingediend in het kader van de PRO- en SPOT-subsidieregeling van Stroom. De presentaties zijn bedoeld om de ideeënrijkdom in de aanvragen en de diversiteit van het subsidiestelsel te tonen. Het kan gaan om een (tussentijdse) rapportage van een onderzoek of project, een studiereis of bijvoorbeeld een netwerkpresentatie. De inrichting is in handen van de aanvrager.


Archief Ondertussen presentaties

presentatie bij Stroom Den Haag
foto: Rob Kollaard
presentatie bij Stroom Den Haag
foto: Rob Kollaard
werk in ‘Med!iaphosis'
werk in ‘Med!iaphosis'
werk in 'Med!aphosis'
foto: Selena Savic
werk in ‘Med!iaphosis'
werk in ‘Med!iaphosis'
werk in ‘Med!iaphosis'