Ondertussen: Ilse Versluijs

12 januari t/m 24 februari 2008
Locatie: Hogewal 1-9


De voormalige receptieruimte van Stroom heeft na een recente verbouwing een spilpositie ingenomen. Hij is weliswaar bescheiden van formaat, maar heeft nu een belangrijke presentatiefunctie. Zowel fysiek, als programmatisch vormt de ruimte een schakel tussen het kunstbeleid en het kunstenaarsbeleid van Stroom. Het programma dat hier plaatsvindt noemen we Ondertussen.

Archief Ondertussen presentaties

Tijdens deze presentatie wordt de bezoeker een blik gegund in Ilse Versluijs' omvangrijke project-in-wording ‘Interior Landscape'. Dit is een architectonische ruimte die is opgebouwd uit grote en kleinere drukplaten voor linoleumsneden. In de platen zijn voorstellingen gegutst die zich laten lezen als een visualisering van de persoonlijke leefwereld van de kunstenaar. Aan de buitenwanden ziet men zowel weelderige als sobere natuurlandschappen. Deze vertegenwoordigen voor de kunstenaar niet alleen grote krachten die op de mens worden uitgeoefend maar weerspiegelen ook de gemoedstoestanden waarin die zich kan bevinden. De binnenzijden van de wanden zijn voorzien van zelfportretten, persoonlijke gebruiksvoorwerpen en andere elementen uit de directe omgeving van de kunstenaar.

De installatie brengt het invloedrijke boek ‘Walden' in herinnering, waarin de 19e eeuwse schrijver/filosoof Henry David Thoreau verslag doet van zijn langdurig verblijf in een blokhut in de bossen nabij Walden Pond (VS). In dit boek gaat het onder andere om een heroriëntatie en -positionering van de mens ten opzichte van de natuur en de menselijke beschaving. Dit werk van Ilse Versluijs richt zich ook naar binnen en verhoudt zich tot de mensen en dingen die de kunstenaar dierbaar zijn.

Ilse Versluijs ziet de linosnede als een ruimtelijke techniek. Met behulp van verschillende toepassingen van gutstechniek, kleurgebruik, perspectief en reliëf voegt zij aan de voorstellingen een verdere suggestie van ruimtelijkheid, dynamiek en intensiteit toe. Met het project ‘Interior Landscape' brengt zij dit een stap verder door daadwerkelijk een ruimtelijke installatie te creëren. Het project vormt mogelijk ook aanleiding om te experimenteren met blinddruk in klei en papier-maché.
 
Ilse Versluijs verwacht het project in de loop van 2008 te kunnen afronden. Het zal op een nader te bepalen locatie in zijn volledigheid worden gepresenteerd.

In 2006 ontving zij voor haar projectvoorstel een Stroom Kunstprojectensubsidie.

Ondertussen toont op reguliere basis presentaties naar aanleiding van subsidieverzoeken die zijn ingediend in het kader van de PRO- en SPOT-subsidieregeling van Stroom. De presentaties zijn bedoeld om de ideeënrijkdom van de aanvragen en de diversiteit van het subsidiestelsel te tonen. Het kan gaan om een (tussentijdse) rapportage van een onderzoek of project, een studiereis of bijvoorbeeld een netwerkpresentatie. De inrichting is in handen van de aanvrager zelf.

Ilse Versluijs, 'Interior Landscape'
foto: Stroom Den Haag
Ilse Versluijs, 'Interior Landscape'
foto: Stroom Den Haag
Ilse Versluijs, 'Interior Landscape'
foto: Stroom Den Haag