Ondertussen: Waalko Dingemans en Jason File

3 september t/m 23 oktober 2016
Locatie: Hogewal 1-9, Den Haag
Open: maandag t/m vrijdag: 11-17 uur; zaterdag en zondag: 12-17 uur
(t/m 15 oktober in het weekend gesloten)


In juli en augustus 2015 organiseerden de Haagse kunstenaars Waalko Dingemans en Jason File de groepstentoonstelling The Observer Effect bij GEMAK, met werk van zeven recent afgestudeerde kunstenaars van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag (KABK) en het Chelsea College of Arts, Londen.

Het "observer effect" verwijst in wetenschappelijke context naar veranderingen die de handeling van het observeren veroorzaakt bij het waargenomen fenomeen. Dingemans en File zijn daarbij vooral geïnteresseerd in hoe onze waarnemingen en handelingen onze manier van kijken beïnvloeden in een wereld vol netwerken — een wereld waarin we dagelijks onderhevig zijn aan talrijke observaties door organisaties, zowel lokaal als op wereldniveau. De sporen die wij achterlaten worden vastgelegd, geanalyseerd en in sommige gevallen zelfs teruggekoppeld naar onszelf, in de vorm van suggesties die vooruitlopen op onze verlangens.

Op basis hiervan ontwikkelden Waalko Dingemans en Jason File een tentoonstellingskader dat flexibel op het publiek reageert, dat doordringt tot de essentie van het fenomeen en dit vertaalt naar een artistieke context. Het werd niet alleen aan het publiek getoond via werken van de individuele kunstenaars, maar ook via een open sociaal experiment binnen een institutionele tentoonstellingsomgeving. Tijdens de eerste opening verzamelden de curatoren via vragenlijsten gegevens over het publiek, en door inzet van dataverzamelaars bestudeerden en categoriseerden zij de manier waarop het publiek zich fysiek door de tentoonstellingsruimte bewoog. Ze vroegen de bezoekers om zelf een tentoonstelling in te richten in een specifieke zaal, met componenten van kunstwerken die door de deelnemende kunstenaars ter beschikking werden gesteld. En de publiekstoegang tot de ruimtes werd bepaald door middel van kleurgecodeerde "VIP" categorieën. Halverwege de tentoonstelling was er een tweede opening, waarbij de bezoekers langs één specifieke route werden geleid die was gegenereerd uit data over het gedrag van de "gemiddelde" bezoeker.

In Ondertussen presenteren zij videodocumentatie van de twee openingen, en daarnaast ook video-interviews met de deelnemende kunstenaars, voorbeelden en analyses van de verzamelde data, foto's van de zaal die door het publiek werd ingericht, en allerlei fysieke artefacten uit de tentoonstelling.

The Observer Effect werd mede ondersteund door Stroom Den Haag in de vorm van een SPOT Groepstentoonstellingssubsidie en een PRO Deo subsidie die bestond uit adviesgesprekken met curator Suzanne Wallinga.

LINKS
www.waalkodingemans.nl
www.jasonfile.com

www.gemak.org

Ondertussen
De Ondertussen ruimte vormt een schakel tussen ons tentoonstellingsprogramma en het voorwaardenscheppend beleid dat zich richt op de versterking en het zichtbaar maken van het Haagse kunstklimaat. Deze ruimte en het programma dat hier plaatsvindt noemen we Ondertussen. Presentaties in Ondertussen ontstaan meestal naar aanleiding van subsidies die Stroom heeft verstrekt, maar tonen ook de resultaten van bemiddeling door Stroom of van andere stimulerende activiteiten. De presentaties zijn bedoeld om de ideeënrijkdom in de aanvragen te tonen en de stimulerende werking van ons voorwaardenscheppend beleid. Het kan gaan om een (tussentijdse) rapportage van een onderzoek of project, een werkperiode of bijvoorbeeld een netwerkpresentatie. De inrichting is in handen van de aanvrager.

Archief Ondertussen presentaties


PERS
Frieze.com, 19 september 2016

Ondertussen: Waalko Dingemans en Jason File
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Ondertussen: Waalko Dingemans en Jason File
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Ondertussen: Waalko Dingemans en Jason File
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Ondertussen: Waalko Dingemans en Jason File
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Ondertussen: Waalko Dingemans en Jason File
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
'The Observer Effect' bij GEMAK, 2015
'The Observer Effect' bij GEMAK, 2015
'The Observer Effect' bij GEMAK, 2015