Ondertussen: Tom Tlalim

Walking Through Walls / The New Model City

31 mei t/m 25 juli 2010
Locatie: Hogewal 1-9

Op uitnodiging van Virtueel Museum Zuidas nam Tom Tlalim van oktober 2009 t/m februari 2010 deel aan het residency programma Vrije Ruimten Zuidas. Dit programma heeft als uitgangspunt om via kunst bij te dragen aan het leefklimaat en de identiteit van het Amsterdamse zakendistrict Zuidas. De werkperiode duurt vijf maanden en wordt afgesloten met een tentoonstelling en een publicatie.
website Vrije Ruimten Artists (AIR)

Bij wijze van tegenwicht aan de huidige pragmatische tijdgeest koos Tom Tlalim niet voor een vooropgezet plan maar voor een open benadering. Hij liet zich leiden door wat op zijn pad kwam, maakte vele spontane, ongeplande wandelingen door het gebied en legde contact met toevallige voorbijgangers. Zo hoopte hij dieper door te dringen tot het gebied en zijn gebruikers, en zijn persoonlijke betrokkenheid bij de Zuidas te vergroten.

De onderzoeksperiode resulteerde in het videowerk ‘Walking Through Walls', een geluidswerk dat deze video ondersteunt en een essay. In het videowerk worden beelden van het nieuwe Amsterdamse zakengebied afgewisseld met de binnenruimtes van huizen in een geruïneerd Palestijns dorp. De titel van het werk heeft een tweeledige betekenis. Enerzijds verwijst het ‘door muren heen lopen' naar de aloude menselijke behoefte om zich te bevrijden van fysieke of sociale begrenzingen. Het heeft in deze zin een positieve connotatie en geeft uitdrukking aan het streven naar grotere (persoonlijke) vrijheid en een nostalgisch verlangen om onbelemmerd door het land te kunnen trekken.

Anderzijds is de titel een letterlijke beschrijving van een militaire tactiek waarbij een leger gaten boort in de muren van belendende huizen om er vervolgens doorheen te kunnen lopen. Het is een van de tactieken die het Israëlische leger heeft ontwikkeld en waarbij inspiratie is gezocht in onder andere de hedendaagse filosofie en architectuurtheorie. Het beeld van een gebroken muur staat hier voor kritiek op de activiteiten van overheden en financiële instellingen die vanuit vergelijkbare strategieën bestaande infrastructuren en culturen vernietigen ter vervulling van een nieuw idealisme. In het essay ‘The New Model City' beschrijft Tom Tlalim de (on)mogelijkheid om intuïtief te navigeren in een volledig ontworpen stad.
Website Tom Tlalim

De Ondertussen-presentatie toont de uiteindelijke werken en geeft inzicht in de totstandkoming ervan aan de hand van beeld-, geluid- en tekstmateriaal.  Voor het onderzoeksproject ontving Tom Tlalim een PRO-Onderzoekssubsidie. Het werd mede mogelijk gemaakt met steun van het Muziek Centrum Nederland en het NFPK+.

Ondertussen
Ondertussen vormt zowel fysiek als programmatisch een schakel tussen het kunstbeleid en het kunstenaarsbeleid van Stroom. De ruimte en het programma dat hier plaatsvindt noemen we Ondertussen. Ondertussen toont op reguliere basis presentaties naar aanleiding van subsidieverzoeken die zijn ingediend in het kader van de PRO- en SPOT-subsidieregeling van Stroom. De presentaties zijn bedoeld om de ideeënrijkdom in de aanvragen en de diversiteit van het subsidiestelsel te tonen. Het kan gaan om een (tussentijdse) rapportage van een onderzoek of project, een studiereis of bijvoorbeeld een netwerkpresentatie. De inrichting is in handen van de aanvrager.


Archief Ondertussen presentaties

Tom Tlalim, ‘Walking Through Walls'
foto: Tom Tlalim
Tom Tlalim, ‘Walking Through Walls'
foto: Tom Tlalim