Ondertussen: Michiel Pijpe

1 november t/m 7 december 2008
Locatie: Hogewal 1-9, Den Haag

Op verzoek van de kunstenaar is het beeldmateriaal van deze pagina verwijderd.

Beeldend kunstenaar Michiel Pijpe (1981) gebruikt het theater als zijn werkgebied. Hij maakt en regisseert performances met als uitgangspunt het menselijk lichaam. Die stelt hij bloot aan externe factoren zoals licht en zwaartekracht. Het zijn verkenningen naar de fysieke en mentale grenzen van de performer en in meer algemene zin van de mens.

Vanuit een vergelijkbare onderzoekende houding maakt hij sinds enige jaren videowerken. Het zijn registraties van inktbewegingen in water, die in een laboratoriumachtige opstelling tot stand zijn gekomen. De bewegingen worden beïnvloed door wijziging van lichtintensiteit, temperatuur en andere parameters. Het verloop van de bewegingen zelf is oncontroleerbaar en chaotisch. Abstracte vormen komen subtiel, soms razend tot leven. Het camerastandpunt glijdt langzaam langs amorfe vormen en wolkachtige inktlandschappen die een meditatieve en tegelijkertijd dramatische kwaliteit hebben. De beelden doen denken aan een universum dat zich buiten ons blikveld afspeelt. Daarin zit een interessante verspringing van schaal; we kijken uiteindelijk naar microscopische opnames.

Hiermee treedt Michiel Pijpe in het voetspoor van avantgarde-filmmaker Jan Cornelis Mol (1891-1954) die een fascinatie had voor ‘macroscopische fenomenen op microscopisch niveau'. Ook de abstracte experimentele films uit de jaren ‘60 en '70 zijn een inspiratiebron voor Michiel Pijpe; de films gaan voorbij aan de traditionele opvattingen over realiteit en verhaallijn.

In 2006 ontving Michiel Pijpe een PRO-subsidie om zijn filmisch onderzoek uit te voeren. De subsidie gebruikte hij om te experimenteren met proefopstellingen, opname-apparatuur en toepassing van cinematografische middelen zoals bewegende camerastandpunten, close-ups en decors. De Ondertussen-presentatie toont het resultaat tot nu toe van dit voortschrijdende project.

Ondertussen
Ondertussen vormt zowel fysiek als programmatisch een schakel tussen het kunstbeleid en het kunstenaarsbeleid van Stroom. De ruimte en het programma dat hier plaatsvindt noemen we Ondertussen. Ondertussen toont op reguliere basis presentaties naar aanleiding van subsidieverzoeken die zijn ingediend in het kader van de PRO- en SPOT-subsidieregeling van Stroom. De presentaties zijn bedoeld om de ideeënrijkdom in de aanvragen en de diversiteit van het subsidiestelsel te tonen. Het kan gaan om een (tussentijdse) rapportage van een onderzoek of project, een studiereis of bijvoorbeeld een netwerkpresentatie. De inrichting is in handen van de aanvrager.


Archief Ondertussen presentaties