KERKEN 'van God los'?

Een inventarisatie van naoorlogse kerkgebouwen in Den Haag

DE BUSTOUR IS VOL! ER KAN NIET MEER GERESERVEERD WORDEN.

Bustour langs enkele van de meest belangwekkende naoorlogse kerkgebouwen in Den Haag. Welke kerken zijn architectonisch en cultuurhistorisch interessant en het behouden waard? Welke kerken staan op de lijst om gesloopt te worden? Of wacht hen met een nieuwe functie een nieuwe toekomst 'van God los'?  

Naar aanleiding van een krantenbericht dat het Bisdom Rotterdam (waartoe ook Den Haag behoort) de erediensten in bijna de helft van haar kerken zal staken, hebben HaAC  (Haags Architectuur Cafe) en Stroom een inventarisatie gemaakt van naoorlogse kerken en hun -vaak onzekere- toekomst.

In het kader van dit project is een informatieve plattegrond uitgekomen en een bustour georganiseerd langs een aantal naoorlogse kerken in Den Haag, waaronder de Heilige Pius X kerk en de Lodewijk en Antoniuskerk.

Begin en eindpunt bustour:
Stroom Den Haag, Hogewal 1-9, Den Haag

Later dit jaar volgen ook nog een debat en een publicatie over dit onderwerp.

De excursie wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

excursie Kerken 'Van God Los?'
foto: Stroom Den Haag
excursie Kerken 'Van God Los?'
foto: Stroom Den Haag
excursie Kerken 'Van God Los?'
foto: Stroom Den Haag
excursie Kerken 'Van God Los?'
foto: Stroom Den Haag
Plattegrond excursie
foto: Ontwerp: Duel, Den Haag