PRO Adviescommissie leden

Om te beoordelen welke aanvragen voor een PRO subsidie in aanmerking komen, doet Stroom een beroep op een onafhankelijke adviescommissie, die momenteel bestaat uit een poule van 13 adviseurs met diverse specialismes die in wisselende samenstelling vergaderen. Graag stellen we jullie voor aan de leden van de adviescommissie PRO subsidies:

Yvo van der Vat 
Vanaf 28 maart 2024  
Yvo van der Vat (1974, Voorburg) is afgestudeerd aan de KABK en werkt onder de naam The Youman. Hij is gespecialiseerd in site-specific installaties met gebruik van ready-mades, film, performance, klassieke beeldhouwkunst en onderneemt sociale interventies en projecten in de openbare ruimte. Subtiele suggesties, respect voor materiaal en een humoristische benadering zijn belangrijke aspecten voor zijn werk. Hij is mededirecteur en curator van Baracca, directeur van de Stichting Bobby Kinghe, presentator van het radioprogramma Via-Cultura en oprichter van diverse initiatieven (o.a Hoogtij, Kunstcommando, Galerie als Openbare Ruimte, KIV22, Kunstrand, DS17). Daarnaast is hij organisator van diverse kunstprojecten, decorbouwer voor GenG Design en Portier bij Hotel Des Indes.
Ervaring met commissie- en advieswerk:
Adviescommissie kunst in de openbare ruimte Rijswijk; tentoonstellingscommissie Pictura Dordrecht; commissie Haagse Rondgang(Hoogtij); jurylid voor o.a. de Kunstbende Rotterdam.  

Rieke Vos 
Vanaf 28 maart 2024  
Rieke Vos is curator, initiator en schrijver gevestigd in Amsterdam. Sinds 2023 is ze conservator van de hedendaagse kunst bij het Teylers Museum in Haarlem. Met haar programma smeedt ze verbindingen tussen kunst en wetenschap. Ze werpt een hedendaags licht op de geschiedenis van dit ‘oudste museum van Nederland' en zijn encyclopedische collectie bestaande uit beeldende kunst, wetenschappelijke instrumenten en geologische objecten. Rieke was eerder werkzaam bij Het HEM in Zaandam, waar ze deel uitmaakte van het oprichtingsteam en talloze tentoonstellingen cureerde. Rieke nam deel aan het Curatorial Program van De Appel 2010-2011 en behaalde een masterdiploma Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
Ervaring met commissie- en advieswerk: 
Jurylid voor uiteenlopende prijzen en selectieprocedures waaronder IFFR en het Nederlandse paviljoen voor de Biënnale van Venetië (Mondriaan Fonds); adviseur bij De Vleeshal (Middelburg); adviseur Het Resort (Groningen). 

Zoë Tim Hollander 
Vanaf 28 maart 2024  
Zoë Tim Hollander is beeldend kunstenaar, curator, ontwerper, dj en schrijver. Hen studeerde in 2014 af aan de HKU en verbleef aan de Jan van Eyck academie. In hun werk verkent hen de relatie tussen object, betekenis, presentatie en ruimte in de hedendaagse beeldende kunst en daarbuiten. Als curator onderzoekt Hollander het wegvallen van hiërarchieën en zoekt hen naar zowel zeer fysieke als inhoudelijke verbintenissen tussen kunstenaars en hun werk. In hun teksten staat de verkenning tussen het lichaam, de ruimte en identiteit centraal. Hun werk is onder andere te zien geweest in P////AKT Amsterdam, Kunsthal Rotterdam en Marres in Maastricht.

Florian Weigl 
Vanaf 28 maart 2024  
Florian Weigl werkt als curator en onderzoeker. Hij is geïnteresseerd in kunst en hedendaagse technologie in reflectie op de samenleving. Sinds 2015 werkt hij bij V2_ Lab voor de Instabiele Media in Rotterdam, aan onder andere de groepstentoonstellingen {class} (2023), WATERWORKS (2022), Reasonable Doubt (2021, met Vincent van Velsen), To Mind Is To Care (2020). Hij is co-curator van Meta.Morf 2024: [up]Loaded Bodies (2024, NO en NL) en Latent Spectators (2019, UNArt Center, Shanghai). Daarnaast is hij editor van de publicaties {class} On Consequences in Algorithmic Classification (2023) Art and Care (2021) en 3×3 Live experimenteren (2020).
Ervaring met commissie- en advieswerk:
Mondriaan fonds, Amsterdamse Fonds voor de Kunsten, Provincie Overijssel en Kunstraad Groningen. 

Louise Schouwenberg 
Vanaf 28 maart 2024  
Louise Schouwenberg is kunst- en design theoretica. Ze studeerde beeldhouwen aan de Gerrit Rietveld Academie en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Tussen 1985 en 2003 werkte ze als beeldend kunstenaar en realiseerde diverse beelden in de openbare ruimte. Sindsdien ligt haar focus op onderzoek en schrijven, betrokkenheid bij het kunst- en designonderwijs (o.a. als hoofd van de masteropleidingen Material Utopias van het Sandberg Instituut Amsterdam en Contextual Design van Design Academy Eindhoven), en het incidenteel cureren van tentoonstellingen voor o.a. Museum Boijmans van Beuningen, galerie Fons Welters en museum Pinakothek der Moderne in München.
Ervaring met commissie- en advieswerk: 
Diverse beoordelingscommissies van het Mondriaan Fonds (en de voorloper Fonds BKVB); commissielid Stimuleringsfonds Creatieve Industrie; gecommitteerde bij verschillende examens van kunstopleidingen.  

Floris Schönfeld
Vanaf 1 september 2024 
Floris Schönfeld (1982) is beeldend kunstenaar en filmmaker. Hij werkt voornamelijk met film en performance. De laatste jaren ligt de focus van zijn werk op de relatie tussen fictie en geloof. Hij behaalde zijn BA in Time Based Arts aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam en MA in Art Science aan de KABK in Den Haag.?Zijn werk was te zien op verschillende filmfestivals en tentoonstellingen, waaronder het Rotterdam International Film Festival, de 12e Internationale Shanghai Biënnale en het Kassel Documentary & Film Festival. Schonfeld was daarnaast ook te zien met solotentoonstellingen bij Nest Den Haag, CAC Vilnius, Oakland Museum en het Beautiful Distress House in Amsterdam. 

Farah Rahman
Vanaf 1 september 2024
Farah Rahman is een multidisciplinair art science kunstenaar en kunsteducatie maker. Ze maakt multi-zintuigelijke werken, waarin lang vergane herinneringen rondom de politieke en/of spirituele relatie van mensen met planten, natuur en cultuur een grote rol spelen. Haar werk kenmerkt zich door het gebruik van medicinale planten, geurcomposities en verschillende culturele erfgoederen. Ze exposeerde haar werk o.a. in het Nederlands Fotomuseum, Zone2Source, Museon, Worm, LUMC Kunstgallery, Stroom Den Haag en ontwikkelde kunst educatieve workshops voor o.a. Filmhuis Den Haag, Boijmans van Beuningen en Instruments Inventors Initiative. Ze behaalde haar BA Audiovisuele Vormgeving aan de Willem de Kooning Academie Rotterdam en haar MA Art Science aan de KABK en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. 
Ervaring met commissie- en advieswerk:
Open Media Art talent development programma van Beeld en Geluid & het Stimulerings Fonds; bemiddeling en advies voor scholen, culturele aanbieders en filmdocenten op het gebied van passende film educatieve programma's en producten bij Filmhub Zuid-Holland.
www.fariatie.nl

Maritt Kuipers
Vanaf 1 januari 2022
Maritt Kuipers is artistiek directeur en projectleider op het snijvlak van kunst, design, technologie en wetenschap. Ze studeerde Beeldende Kunst aan de Gerrit Rietveld Academie en Antropologie en Artistic Research aan de Universiteit van Amsterdam. Als Head of Programme van de research groep MAKE voor de Waag werkt ze aan grote Europese onderzoeks- en innovatieprojecten met internationale teams van kunstenaars, designers en wetenschappers. Tussen 2014 - 2018 was ze artistiek directeur voor Kunsthuis SYB, een artist-in-residence en presentatie instelling voor hedendaagse beeldende kunst in Beetsterzwaag, daarnaast was ze coordinator en bestuurslid voor Platform Beeldende Kunst.
Ervaring met commissie- en advieswerk:
Aanvragen/beoordelen projectvoorstellen en regelingen diverse fondsen en instellingen; lid Programmacommissie Kunsthuis Syb; bestuurslid Platform BK; projectmedewerker VanDenEnde Foundation; projectmedewerker Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Kianoosh Motallebi
Vanaf 1 januari 2022
Kianoosh Motallebi (1982) is een Nederlands-Iraanse kunstenaar die werkt met video's, sculpturen, animaties, 3d-modellen en, meer recent, tekstgebaseerd werk. In zijn recente werk gebruikt hij etymologie als uitgangspunt om historische biografieën en gebeurtenissen te vertalen naar ruimtelijke ervaringen, waarin het historische, het individuele en het fictieve samenkomen. Motallebi is een alumnus van de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam en een Lorentz Centre Fellow. Daarnaast heeft hij deelgenomen aan residenties als Skowhegan School of Painting and Sculpture (Maine, USA), Very Real time (Kaapstad, ZA), Juming Museum (Taipei, TW). Tentoonstellingen en screenings o.a. bij Sharjah Art Foundation (Sharjah, UAE), Slyzmud (Buenos Aires, AG), STUK centrum voor hedendaagse kunst (Leuven, BE), De Hallen (Haarlem, NL), Honghah Museum (Taiwan, TW).
Ervaring met commissie- en advieswerk:
Adviseur bij het MondriaanFonds in commissies van verschillende regelingen; adviseur bij het Stimuleringsfonds van Creatieve industrie, regeling Digitale Cultuur; af en toe jurylid, recentelijk het Gouden Kalf in de categorie digitale cultuur.

Radna Rumping
Vanaf 1 januari 2022
Radna Rumping is curator en schrijver. Haar werk is relationeel en collaboratief, verbonden met publieke ruimte, experimentele archieven, hedendaagse kunst (en haar vele geschiedenissen), manieren van samenkomen en vormen van (on)zichtbaarheid. Ze is mede-oprichter van het artistieke online radioplatform Ja Ja Ja Nee Nee Nee, partner bij Loom - een praktijk voor culturele transformatie, en cureerde programma's bij onder andere de Oude Kerk Amsterdam en ArtEZ Zwolle. Als schrijver ontwikkelt ze essays die vaak in een audio-vorm publiek worden gemaakt. Ze is tevens adviseur voor het Stadscuratorium in Amsterdam (gericht op kunst in de publieke ruimte) en bestuurslid van het Pauwhof Fonds.
Ervaring met commissie- en advieswerk:
Adviseur Mondriaanfonds ; adviseur Amsterdam Fonds voor de Kunst; adviseur Stadscuratorium Amsterdam; jurylid diverse academies; lid Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving Utrecht.
radna.nl

Nadine Stijns
Vanaf 1 januari 2022
Als beeldend kunstenaar werkt Nadine Stijns aan projecten gevoed door haar nieuwsgierigheid naar sociaal-economische en/of politieke situaties. Onderwerpen als arbeidsmigratie in een geglobaliseerde wereld, diaspora gemeenschappen en nationale identiteit in postkoloniale regio's fascineren haar en bezielen haar projecten. In de afgelopen jaren heeft haar werk een groter publiek bereikt door tentoonstellingen in het Stedelijk Museum Amsterdam, Kunsthal Rotterdam, Contact Photo Festival Toronto, Format Photography Festival in Derby en lezingen en publicaties in media zoals The Ones to Watch uitgave van British Journal of Photography, Nataal en Metropolis M. Momenteel is ze tevens werkzaam als docent fotografie aan de KABK en de HKU.
Ervaring met commissie- en advieswerk:
Toelatingscommissie academie HKU en KABK; Extern adviseur verschillende academies.

Dewi Bekker
Vanaf 1 september 2022
Dewi Bekker (1990) is een interdisciplinaire maker en is in 2013 afgestudeerd aan de KABK in Den Haag op de afdeling Textiel en Mode. Binnen haar kunstenaarspraktijk onderzoekt ze de ambiguïteit van identiteit en het spelen van rollen binnen sociale structuren. Ze verkent dit aan de hand van installaties waarbij ze werkt met sculpturen, het menselijk lichaam en objecten. Daarnaast maakt ze onderdeel uit van het collectief Das Leben am Haverkamp. Dewi Bekker haar individuele en collectieve werk is o.a. te zien geweest in Centraal Museum Utrecht, Zeeuws Museum, Le Signe - Centre National du Graphisme (FR) en Bureau Europa.
Ervaring met commissie- en advieswerk:
Adviseur voor het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten.
www.dewibekker.com
www.daslebenamhaverkamp.com

Luuk Wilmering
Vanaf 1 september 2022
Luuk Wilmering is een multidisciplinair kunstenaar die veelal werkt vanuit artistiek onderzoek binnen zelf ontwikkelde projecten. Zijn werk omvat fotoseries, collages, schilderijen, installaties, tekstwerken, films en kunstenaarsboeken. Installaties en solopresentaties van zijn werk waren te zien in Frans Hals Museum HOF en HAL, Kunstfort bij Vijfhuizen, Centraal Museum Utrecht, Stroom Den Haag, Kunstmuseum Den Haag, Museum De Pont en Institut Neérlandais (Parijs). Verder was zijn werk te zien in Teylers Museum, ACHK-De Paviljoens, het Van Abbemuseum, het Nederlands Fotomuseum, Musée Guislain (Gent), en O/C Berlin. Wilmerings werk is opgenomen in de verschillende museumcollecties in binnen en buitenland.
Ervaring met commissie- en advieswerk:
Adviseur bij het Mondriaan Fonds; adviseur bij de ABKV-commissie van de gemeente Utrecht;  adviseur bij Fonds Kwadraat.
www.luukwilmering.nl

Rob Knijn
Voorzitterschap 2022-2024
Rob Knijn is al meer dan 25 jaar professioneel betrokken bij hedendaagse kunst. Als schilder vanuit zijn atelier, en als curator, bestuurder, organisator en adviseur bij en voor verschillende organisaties. Rob is mede-initiator van de Alternative Art Guide, een internetgids van kunstenaarsinitiatieven wereldwijd. Vorig jaar is hij gestart met uitgeverij Painpub die zich specialiseert in uitgaves over schilderkunst. Eerder was Rob artistiek leider van Heden, een kunstcentrum in Den Haag, en werkte hij bij het Mondriaan Fonds in Amsterdam.
Ervaring met commissie- en advieswerk:
Voorzitter van commissies en commissielid Mondriaan Fonds; secretaris Mondriaan Fonds; adviseur en bestuurslid bij verschillende beeldende kunstinstellingen Den Haag.