Hemels Gewelf van James Turrell weer open voor publiek

Toen elf jaar geleden het Hemels Gewelf van de Amerikaanse kunstenaar James Turrell werd opgeleverd had niemand gedacht dat er zoveel mensen - van de dagelijkse jogger tot de kunsttoerist uit Japan - deze plek in de duinen van Den Haag zouden opzoeken. Als gevolg daarvan, maar vooral ook door natuurlijke omstandigheden is de streng geometrische vorm uit de kunstmatige duinkom verdwenen. En juist die perfecte komvorm is noodzakelijk voor een optimale beleving van dit internationaal befaamde kunstwerk in Kijkduin.

Ook diverse sponsoren waren van mening dat het werk weer in zijn oorspronkelijke staat moest worden teruggebracht. Stroom heeft daarom de nodige middelen bijeengebracht voor een restauratie die enkele maanden duurde (feb-mei 2008). De heropening vond plaats op 1juni. Het Hemels Gewelf maakt deze zomer deel uit van Den Haag Sculptuur; de tentoonstelling die dit jaar onder de titel ‘Freedom' de nadruk legt op het werk van Amerikaanse kunstenaars.

De restauratie is mede mogelijk gemaakt door:

Prins Bernhard Cultuurfonds
Gravin van Bylandt Stichting
gemeente Den Haag
Fonds 1818


Uitvoering Hemels Gewelf:
Oranjewoud Realisatie bv.

Uitvoering granito banken
:
Tomaello bv


LINKS
Meer over Hemels Gewelf op de Stroom website
Bekijk Hemels Gewelf op Google Earth Maps
Website Den Haag Sculptuur

Het AVRO tv-programma ‘van de straat' besteedde op 23 februari 2008 aandacht aan het Hemels Gewelf in Kijkduin.
Bekijk deze uitzending