Oproep inschrijving atelierbezoek Alexandra Blättler op 23 en 24 september 2010

Stroom nodigt sinds 2006 regelmatig curatoren, kunstenaars en critici uit binnen- en buitenland uit om atelierbezoeken af te leggen bij Haagse kunstenaars. Het atelierbezoek biedt de kunstenaar de gelegenheid om zich met zijn/haar werk te presenteren. Het vormt een gelegenheid tot opbouwende kritische reflectie op het werk in een gedachtenwisseling met een gekwalificeerde expert. En in het verlengde hiervan wordt natuurlijk de bekendheid met het werk gestimuleerd.

Op donderdag 23 en vrijdag 24 september a.s. zal Alexandra Blättler, kunsthistorica, (freelance) curator een aantal atelierbezoeken afleggen aan kunstenaars in Den Haag.

Haar specifieke interessegebieden zijn:
- Neuer Existentialismus in der Kunst
- Performance / Performative Installation / Performative Fotografie
- Re-enactment und Dokumentation
- Konzeptuelle Ansätze in der Kunst seit Marcel Duchamps bis heute
- Kunst und Engagement / Kunst und Kultur / Kunst und Institution / Kunst und Auftrag
- Kunst und Kultur die sich aus der Differenz heraus begründet
- Kunst als Plädoyer für eine neue Menschlichkeit des 21. Jahrhunderts

Aanmelden uiterlijk 16 september a.s.
Als u geïnteresseerd bent in een atelierbezoek van Alexander Blättler kunt u dat uiterlijk 16 september a.s. laten weten via een emailbericht aan Connie van Driel.
Wij vragen u daarbij om uw interesse voor het bezoek kort te motiveren (graag in het Engels).

De binnengekomen reacties worden samen met suggesties vanuit Stroom aan Alexandra Blättler voorgelegd. Uit de lijst zal zij een keuze maken op basis waarvan het bezoekprogramma zal worden samengesteld.

CV Alexandra Blättler
Alexandra Blättler woont en werkt in Zurich, Zwitserland. Zij is curator bij COALMINE Winterthur (sinds 2006), een instituut voor hedendaagse fotografie, en is verantwoordelijk voor het tentoonstellingsprogramma bij BINZ39 te Zurich (sinds 2004). Daarnaast werkt zij als freelance curator en publiceert zij regelmatig. Zij heeft als freelance curator o.a.de volgende projecten/tentoonstellingen (mede)georganiseerd: 'Performative Attitudes', Kunsthaus Glarus; 'Shifting Identities-Schweizer Kunst heute', Kunsthaus Zurich; 'Endless Lowlands breaking up', Galerie KLEMM'S Berlijn; 'I Could be You', Stuttgart.

Alexandra Blättler was assistent-curator voor het Nederlandse Paviljoen 50. Biennale van Venetië ('We Are The World'), heeft onderzoek gedaan naar het werk van Bas Jan Ader en is sinds april 2009 bezig met een dissertatieproject 'Materialien der Konzeptkunst'.

www.binz39.ch
www.coalmine-online.ch
www.kurator.ch