Oproep inschrijving atelierbezoek Meta Knol op 5 en 12 april 2013

Stroom nodigt sinds 2006 regelmatig curatoren, kunstenaars en critici uit binnen- en buitenland uit om atelierbezoeken af te leggen bij Haagse kunstenaars. Het atelierbezoek biedt de kunstenaar de gelegenheid om zich met zijn/haar werk te presenteren. Het vormt een gelegenheid tot opbouwende kritische reflectie op het werk in een gedachtenwisseling met een gekwalificeerde expert. En in het verlengde hiervan wordt natuurlijk de bekendheid met het werk gestimuleerd.

Op vrijdag 5 en 12 april a.s. zal Meta Knol, directeur van Museum De Lakenhal te Leiden, een aantal atelierbezoeken afleggen aan kunstenaars in Den Haag. Zij is geïnteresseerd in kunstenaars die over de grenzen van hun eigen discipline denken en werken.

AANMELDEN uiterlijk 26 maart 2013
Als u geïnteresseerd bent in een atelierbezoek van Meta Knol kunt u dat uiterlijk 26 maart a.s. laten weten via een emailbericht aan Connie van Driel.
LET OP: Wij vragen u daarbij om uw interesse voor het bezoek kort te motiveren.

De binnengekomen reacties worden samen met suggesties vanuit Stroom aan Meta Knol voorgelegd. Uit de lijst zal zij een keuze maken op basis waarvan het bezoekprogramma zal worden samengesteld.

Korte biografie Meta Knol
Meta Knol studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Na haar studie maakte zij tentoonstellingen, schreef over beeldende kunst en was betrokken bij verschillende culturele initiatieven, zoals het kunstenaarsverblijf Het vijfde seizoen op het terrein van een psychiatrisch ziekenhuis in Den Dolder, het mobiele tentoonstellingspaviljoen Pleinmuseum en het Madness & Art Festival in Haarlem (2010). Meta Knol bekleedt diverse bestuursfuncties in de culturele sector.
Als conservator moderne en hedendaagse kunst was Meta Knol sinds 1997 verbonden aan het Centraal Museum in Utrecht. Ze werkte als onderzoeker aan de collectiecatalogus moderne kunst (2004) en voltooide de intermuseale collectiecatalogus US in NL - Amerikaanse kunst in Nederlandse musea, 1945-2002 (2005). In de zomer van 2004 stelde ze de tekeningententoonstellingen Microkosmos en Zwart op Wit samen. In 2006 was zij curator van de tentoonstelling This is America. Visions of the American Dream. In 2008 realiseerde ze de collectiepresentatie Standpunten. Haar laatste tentoonstelling in Utrecht was Beyond the Dutch - Indonesië, Nederland & de beeldende kunsten van 1900 tot nu (2009), die zij in samenwerking met Enin Supryanto cureerde.
In 2007 publiceerde Knol met Edwin Jacobs en Stijn Huijts het manifest Naar een mondig museum in NRC Handelsblad, dat veel stof deed opwaaien in de Nederlandse museumwereld. Sindsdien is zij een pleitbezorger van museale vernieuwing. Meta Knol was een van de initiatiefnemers van de stichting Framer Framed, die de Nederlandse museumwereld in relatie tot de kosmopolitische werkelijkheid van vandaag onderzoekt. In augustus 2009 trad zij aan als directeur van Museum De Lakenhal in Leiden.

LINKS
www.lakenhal.nl