Vervolg Foodprint?


DOWNLOAD HIER

rapport Afterlife Foodprint
(pdf)

Het Voedseltribunaal op 5 april 2012 markeert de afronding van het meerjarige programma Foodprint. Voedsel voor de stad dat Stroom Den Haag in maart 2009 startte met de eerste lezing door Carolyn Steel in Nederland. Gedurende vier jaar heeft Stroom een waaier aan activiteiten, publicaties, kunstprojecten ontplooid. Er is een groot netwerk ontstaan. En, mede dankzij Foodprint, leeft het onderwerp voedsel volop in Den Haag en elders in het land. Het programma mag zich inmiddels zowel landelijk als internationaal in een grote naamsbekendheid verheugen; bij een algemeen publiek, maar vooral ook in tal van sectoren die bij voedsel zijn betrokken. Alles wijst er op, dat ook de komende jaren voedsel maatschappelijk volop in de belangstelling zal staan.

Wat Foodprint onderscheidt van andere initiatieven op het gebied van voedsel, is dat alle activiteiten zich nadrukkelijk afspelen binnen de driehoek Voedsel, Cultuur en Stad. De vraag is nu, of er onder betrokkenen en potentieel geïnteresseerden voldoende draagvlak is voor een voortzetting van activiteiten binnen deze driehoek. Al dan niet onder de naam Foodprint, al dan niet met een betrokkenheid van Stroom?

Afterlife Foodprint
Om zicht te krijgen op antwoorden op deze vragen en ook op het beeld dat ‘het veld' van het programma heeft vroeg Stroom Den Haag aan A Growing Exchange (bestaande uit beeldend kunstenaars Annechien Meier uit Den Haag en Alex Wilde uit Glasgow) om een beknopt onderzoek uit te voeren. Op basis van 20 interviews schreven zij in december 2011 het rapport Afterlife Foodprint.
Het rapport kan hier gedownload worden (pdf bestand).

Bijeenkomst later in 2012
Stroom Den Haag wil later dit jaar een werkbijeenkomst beleggen met respondenten uit het onderzoek en enkele nieuwe externe betrokkenen en deskundigen. Het doel van deze bijeenkomst is om antwoorden te krijgen op vragen als:

- Heeft het merk Foodprint de juiste lading en kwaliteit voor een programma in de driehoek Voedsel, Cultuur en Stad?

- Is het culturele perspectief noodzakelijk of gewenst voor het ontwikkelen van beleid, netwerk, programma en activiteiten als het om voedsel gaat?

- Welke taken zou een 'Foodprint-organisatie' moeten vervullen en voor wie?

- Welke vorm is wenselijk: een netwerk, een organisatie, een niet commerciële instelling of een (commercieel) bedrijf?

- Zijn er organisaties (afgezien van Stroom Den Haag), die zowel geïnteresseerd als capabel zouden zijn om (elementen uit) het Foodprint-programma verder te ontwikkelen?

- Is er een rol voor Stroom Den Haag weggelegd bij een vervolg van Foodprint en zo ja welke?

Mocht u interesse hebben in deelname aan deze bijeenkomst of willen reageren op het voorgaande, mailt u dan naar info@stroom.nl ter attentie van Peter de Rooden.