PRO subsidie stop 2023

Belangrijke mededeling

Ook dit jaar zijn weer veel aanvragen voor de PRO subsidies ontvangen en behandeld door de PRO adviescommissie. Het aantal aanvragen neemt toe, het niveau is hoog en velen hebben we kunnen ondersteunen. Gevolg is dat het plafond van het PRO subsidiebudget is bereikt. Dit houdt in dat de inleverdata van 30 oktober en 20 november 2023 en de daarmee samenhangende PRO-subsidierondes komen te vervallen. 

Medio december zullen de nieuwe inleverdata voor 2024 bekend worden gemaakt via de website.

Voor vragen kunt u contact opnemen met: prosubsidies@stroom.nl.