Oproep inschrijving atelierbezoek Omar Kholeif op 24 en 25 november 2011

Stroom Den Haag nodigt sinds 2006 regelmatig curatoren, kunstenaars en critici uit binnen- en buitenland uit om atelierbezoeken af te leggen bij Haagse kunstenaars. Het atelierbezoek biedt de kunstenaar de gelegenheid om zich met zijn/ haar werk te presenteren. Het vormt een gelegenheid tot opbouwende kritische reflectie op het werk in een gedachtenwisseling met een gekwalificeerde expert. En in het verlengde hiervan wordt natuurlijk de bekendheid met het werk gestimuleerd.

Op 24 en 25 november 2011 zal Omar Kholeif, curator bij FACT Liverpool (UK), een aantal atelierbezoeken afleggen aan kunstenaars in Den Haag. Zijn interessegebied omschrijft hij als volgt:
"I'm most interested in artists who work with: Film and video, new media, queer theory, the intersection of photography and media, who have an interest in urbanography, who want to re-appropriate an identity politic, who are attuned and can comment on broader social, cultural and political concerns, artists who work with science and technology, artists who use open source software, artists who see themselves as futurists, artists who work with sound and architecture.
I am not interested in conventional painters, potters or sculptors, as this is not my field of work. However artists that merge these media with the aforementioned, could be interesting."

Aanmelden uiterlijk 6 november 2011
Als je geïnteresseerd bent in een atelierbezoek van Omar Kholeif kan je dat uiterlijk 6 november a.s. laten weten via een emailbericht aan Connie van Driel.
Wij vragen je daarbij om je interesse voor het bezoek kort in het Engels te motiveren.

De binnengekomen reacties worden samen met suggesties vanuit Stroom aan Omar Kholeif voorgelegd. Uit de lijst zal hij een keuze maken op basis waarvan het bezoekprogramma zal worden samengesteld.

CV Omar Kholeif
Omar Kholeif is an Egyptian-born, UK-based writer and curator. He is currently Curator at FACT (Foundation for Art and Creative Technology), Liverpool, the UK's leading centre for the support, commission and exhibition of work by artists working with ?lm, video and new media. He is also a Visiting Curator at Cornerhouse, Greater Manchester's international visual arts and ?lm organisation and an Associate Curator at the Arab British Centre, London. He is the founder of the Arabic Film Festival (UK) and the Arab Fringe and co-founder of the Centre of Cultural Confusion. His writing appears in Art Monthly, Film International, The Guardian, Frieze, Camera Obscura, Afterimage, Scope to name a few, and is a founding editor of Portal 9, a bi-lingual cultural magazine, which is published in Beirut. Omar is a graduate of the University of Glasgow, Screen Academy Scotland, and The Royal College of Art, London. He is a  Churchill Fellow and a Fellow of the Royal Society of Arts. He recently co-edited the reader Vision, Memory and Media (Liverpool University Press 2010) with Andreas Brøgger.