Oproep inschrijving atelierbezoek Lene ter Haar in juli 2010

Stroom nodigt sinds 2006 regelmatig curatoren, kunstenaars en critici uit binnen- en buitenland uit om atelierbezoeken af te leggen bij Haagse kunstenaars. Het atelierbezoek biedt de kunstenaar de gelegenheid om zich met zijn/ haar werk te presenteren. Het vormt een gelegenheid tot opbouwende kritische reflectie op het werk in een gedachtenwisseling met een gekwalificeerde expert. En in het verlengde hiervan wordt natuurlijk de bekendheid met het werk gestimuleerd.
 
Op 26 en 27 juli a.s. zal Lene ter Haar, conservator hedendaagse kunst van het Schunck Glaspaleis te Heerlen, een aantal atelierbezoeken afleggen aan kunstenaars in Den Haag. Zij heeft aangegeven daarbij vooral in ruimtelijk werk en film geïnteresseerd te zijn.
 
Aanmelden
Als u geïnteresseerd bent in een atelierbezoek van Lene ter Haar kunt u dat voor 15 juli a.s. laten weten via een emailbericht aan Mischa Poppe
Wij vragen u daarbij om uw interesse voor het bezoek kort te motiveren.
 
De binnengekomen reacties worden samen met suggesties vanuit Stroom aan Lene ter Haar voorgelegd. Uit de lijst zal zij een keuze maken op basis waarvan het bezoekprogramma zal worden samengesteld.

 
CV Lene ter Haar
Lene ter Haar (1977 München, Duitsland) werkt sinds 2008 als conservator hedendaagse kunst in het Schunck Glaspaleis, Heerlen en realiseert ernaast vrije projecten (bijvoorbeeld Jan van Eyck Academie, artistieke commissie Flacc, Genk (B) of core viewer Impakt Festival Utrecht). In haar vorige aanstelling bij Museum Het Domein cureerde zij tentoonstellingen van onder andere Lara Schnitger & My Barbarian (VS), Kati Heck (G), Duan Jianyu (CH), Rik Meijers (NL) en Bas de Wit (NL) alsook de internationale projecten Made in Mirrors en het Europese curatorenplatform Cecac 2008. Sinds 2001 is Ter Haar is initiatiefnemer en voorzitter van de expositieruimte B32, gehuisvest in een Maastrichts kraakpand, waar sinds 8 jaar ruimte wordt gegeven aan startende kunstenaars en culturele escapades. Sinds 2009 is B32 cultuurplaninstelling van de Gemeente Maastricht. Ter Haar studeerde kunst- en cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Maastricht en Malaga (S). Haar curatoriele
achtergrond wordt gevormd door DIY-mentaliteit en instituut en het spanningsveld van artistieke praktijken en maatschappelijke grenzen. Ter Haar schrijft regelmatig voor monografieën en kunsttijdschriften, neemt deel aan debatten (bijvoorbeeld Lieu de Passage, 2009, Ainsi), adviseert het Fonds BKVB en de Mondriaan Stichting alsook lokale organisaties.