Eetbaar Park

De Britse kunstenaar Nils Norman heeft in het kader van het meerjarige programma Foodprint het kunstproject Eetbaar Park bedacht. Het bestaat uit een tweetal tuinen, een duurzaam paviljoen en een reeks van activiteiten. Met dit project wil Norman in de praktijk testen wat een ecologische ontwerpmethode als permacultuur kan betekenen voor een stad als Den Haag. Eetbaar Park is een meerjarig project, dat wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Haagse organisatie Eetbaar Park.

Locaties Eetbaar Park
De tuinen van Eetbaar Park bevinden zich beiden in stadsdeel Escamp in Den Haag, in respectievelijk het Zuiderpark (bij de stadsboerderij Herweijerhoeve, Anna Polakweg 7 op het terrein van Natuur- en Milieueducatie) en op het terrein van Amateurtuindersvereniging Nut en Genoegen (Meppelweg 882).
Google Maps verwijzing naar Anna Polakweg 7
Google Maps verwijzing naar Meppelweg 882

Beide locaties hebben een publieksfunctie: ze zijn bedoeld als informatiepunt voor permacultuur en duurzaamheid, maar mensen die actief willen helpen kunnen er direct aan de slag. Op de locatie Stadsboerderij Herweijerhoeve kan dit op elke zaterdag tussen 11 en 15 uur. Op beide locaties vinden regelmatig activiteiten plaats, zoals workshops, presentaties of een picknick..
Openingstijden zie:
website Nut en Genoegen
website Eetbaar Park

Eetbaar Park, Locatie Zuiderpark, stadsboerderij Herweijerhoeve
De tuin in het Zuiderpark is ongeveer 800m2 groot. Het terrein is ter beschikking gesteld door Natuur en Milieucommunicatie/ Educatie van Gemeente Den Haag. Een bijzondere blikvanger in de tuin vormt het duurzame paviljoen, dat onder regie van Nils Norman is ontworpen door architect Michel Post ORIO architecten. Dit tijdelijke gebouw heeft wanden van leem en stro en een fundament van stoeptegels. Ook de constructie van het gebouw is bijzonder en wordt in Nederland zelden toegepast; mede dankzij het rekenwerk van Ingenieursbureau Den Haag kon het gerealiseerd worden. Een groen dak bekroont het bouwwerk. Voor meer informatie over groene daken zie Binder Daktuinen. Het paviljoen is bedoeld als opslag van tuinmaterialen en schuilplek voor vrijwilligers die de tuin onderhouden, maar ook als ontvangstplek voor schoolklassen en groepen en informatiepunt voor geïnteresseerde bezoekers.

Sinds voorjaar 2010 functioneert de tuin en er is in het eerste seizoen al volop geoogst. Een aantal leerlingen uit het VMBO hielp mee als onderdeel van hun maatschappelijke stage. Het ontwerp van de tuin is gemaakt in een workshop met permcultuurstudenten met ervaring en de aanleg is tot stand gekomen  door deelnemers aan de jaartrainingen en de basiscursus permacultuur van G'Aarde Gezonde Gronden.

Eetbaar Park, locatie Amateurtuindersvereniging Nut en Genoegen
Schuin tegenover het verenigingsgebouw van Nut en Genoegen, direct links na binnenkomst van het complex, wordt een tot voor kort ongebruikt stuk terrein omgetoverd in een publieke tuin. Leden van Nut en Genoegen creëren hier een vijver en vlindertuin. En er komt een permacultuurtuin als onderdeel van Eetbaar Park, met centraal erin een ontmoetingsplek in de vorm van een picknickmeubel. Ook hier zorgen cursisten en vrijwilligers van Gezonde Gronden voor aanleg en onderhoud, in (nauwe) samenwerking met leden van Nut en Genoegen. Met de grondwerkzaamheden en aanplant van bomen en struiken wordt in oktober 2010 een begin gemaakt. In 2011 moet de tuin in vol bedrijf zijn.

Programma
Vrijdag 22 oktober 2010
Symposium en officiële opening Eetbaar Park

Zaterdag 23 oktober 2010
Workshops o.l.v. G'Aarde Gezonde Gronden

Eetbaar Park komt tot stand met dank aan:
Gemeente Den Haag, Natuur- en Milieueducatie, Fonds Burgerschap, Amateurtuindersvereniging Nut en Genoegen, Binder Daktuinen, Stichting DOEN, Fonds 1818, G'Aarde Gezonde Gronden, Ingenieursbureau Den Haag, Mondriaan Stichting, Ontop BV, ORIO architecten, Stimuleringsfonds voor Architectuur.

LINKS
Foodprint weblog
Fotoalbum Eetbaar Park
website Eetbaar Park
website Nut en Genoegen
website Michel Post ORIO architecten
website Binder Daktuinen