Foodprint: Ontwerpstudies

2009 - 2010
In en om de stad spelen diverse ruimtelijke opgaven waarbij de invalshoek van voedsel en het verbouwen daarvan vernieuwende kansen voor een gebruiksvriendelijke en aantrekkelijke groene ruimte bieden. Deze geeft ook een impuls aan lokale kleinschalige bedrijvigheid, draagt bij aan een duurzame stad en aan het verbinden van stad en land.

Foodprint weblog

Presentatie in de Foodprint tentoonstelling: 26 juni t/m 23 augustus 2009
Bespreking tijdens het Foodprint Symposium op 26 juni 2009
Locatie: BINK36, Binckhorstlaan 36, Den Haag


'Park Supermarkt'
Van Bergen Kolpa Architecten
maakt in samenwerking met Vincent Kuypers (Alterra Wageningen) een ruimtelijk model voor een Landschappelijke Supermarkt. Op een goed bereikbare plek in Midden-Delfland wordt op basis van grondsoorten en klimaatzones de inhoud van een hedendaagse supermarkt verbouwd en verkocht zoals wilde rijst, olijven, avacados en koffie. De openlucht supermarkt biedt naast de diversiteit aan producten voor de Randstedeling ook een bijzondere landschappelijke omgeving om te recreëren.

'City Pig'
Winy Maas met
The Why Factory (TU Delft)
In het kader van het programma 'Foodprint' werkt Stroom Den Haag aan een ontwerp voor een maatschappelijk en ecologisch verantwoorde en rendabele varkensboerderij in de stad. Ze doet dit samen met de vakgroep Varkenshouderij LTO Nederland en InnovatieNetwerk. De ontwerpstudie wordt uitgevoerd door architect Winy Maas met ontwerpers van The Why Factory (TU Delft).

Varkens en kippen zijn vandaag de dag taboe in de stad. Veehouderij is iets voor het platteland en niet voor de stad. Althans zo lijkt het. Toch zitten de meeste vleesconsumenten in de stad. Is veehouderij en vleesproductie ín een stad denkbaar? Hoe zou dit winst op kunnen leveren voor stedelingen, ondernemers en - ja - de dieren?

De ontwerpstudie van Winy Maas en The Why Factory is de eerste stap om daadwerkelijk tot een geïntegreerd stedelijk veehouderijsysteem te komen. Door 'out of the box' te denken en het bedrijf ecologisch, sociaal en economisch te verbinden met de stad willen Stroom, de vakgroep Varkenshouderij LTO Nederland en InnovatieNetwerk een nieuwe richting geven aan stadsinrichting en voedselproductie.

Vooralsnog wordt gedacht aan een bedrijf met ongeveer 200 zeugen, dat letterlijk transparant is en gebruik maakt van moderne ecologische technieken op het gebied van energiegebruik. Een mogelijke locatie voor dit 'stedelijk agrocluster' is de Binckhorst, dat als binnenstedelijk industrieterrein nog volop in ontwikkeling is en zich goed leent als proefterrein.

Terug naar Foodprint: Manifestatie