Up to You: Yona Friedman - Ville Spatiale in de Binckhorst

Yona Friedman maakte op verzoek van Stroom Den Haag een voorstel voor de Binckhorst, met een manual per fax voor het opstellen van het grid en een serie fotomontages waarop de Ville Spatiale door Friedman is ingetekend.

Download de Yona Friedman Binckhorst grids (pdf)

De Binckhorst is een binnenstedelijk bedrijventerrein in Den Haag dat de komende twintig jaar volledig van gedaante moet veranderen. De autogerelateerde en industriele bedrijvigheid moet grotendeels vervangen worden door woningen, kantoren, publieke voorzieningen en een park. Dat betekent om te beginnen veel sloop en uitplaatsen van bestaande gebouwen en bedrijven. Friedman stelt een experiment voor dat kan leiden tot een toekomstig beeld van de Binckhorst zoals het door bewoners wordt voorgesteld. Voor de Ville Spatiale is sloop niet nodig: de nieuwe stad kan meteen gebouwd worden over de bestaande heen.