ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) + WNT (Wet Normering Topinkomens)

Stroom Den Haag staat bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling. Stroom Den Haag is bovendien aangewezen als een Culturele ANBI. Wanneer u een gift doet aan een Culturele ANBI mag u, wanneer u uw aftrekpost berekent, deze gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250.

Naam:
Stroom Den Haag

Statutaire naam:
Stichting Stroom Den Haag Beeldende Kunst t/m Architectuur

RSIN of fiscaalnummer:
8263231

Contactgegevens:
klik hier

Bestuur:
klik hier

Meerjarenbeleidsplan 2021-2024:
Download hier

WNT (Wet Normering Topinkomens):
>> Zie rechter kolom.

ANBI formulier 2020
>> Zie rechter kolom.

Doelstelling:
a. Het stimuleren van de beeldende kunsten, vormgeving en architectuur in brede zin en in alle facetten te Den Haag;
b. het scheppen van voorwaarden voor beeldend kunstenaars in Den Haag, zodat ze zich in kwalitatief opzicht in hun beroep kunnen ontwikkelen.
(Statuten, artikel 3.1)

Verslag uitgeoefende activiteiten:
Jaarverslag 2021 (pdf)
Jaarverslag 2020 (pdf)
Jaarverslag 2019 (pdf)
Jaarverslag 2018 (pdf)
Jaarverslag 2017 (pdf)
Jaarverslag 2016 (pdf)
Jaarverslag 2015 (pdf)
Jaarverslag 2014 (pdf)

Voor een lijst met alle bij de Belastingdienst geregistreerde ANBI instellingen zie: www.belastingdienst.nl

 

 

ANBI Formulier 2020
>> Download hier

WNT (Wet Normering Topinkomens)
In verband met de Wet Normering Topinkomens in de publieke en semipublieke sector worden hier de beloningsgegevens van bestuur en directie vermeld.
>> Download gegevens 2020 (pdf)
>> Download gegevens 2019 (pdf)