ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling

Stroom Den Haag staat bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling. Stroom Den Haag is bovendien aangewezen als een Culturele ANBI. Wanneer u een gift doet aan een Culturele ANBI mag u, wanneer u uw aftrekpost berekent, deze gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250.

Naam:
Stroom Den Haag

Statutaire naam:
Stichting Stroom Den Haag Beeldende Kunst t/m Architectuur

RSIN of fiscaalnummer:
8263231

Contactgegevens:
klik hier

Bestuur:
klik hier

Beleidsplan:
Download hier

Beloningsbeleid:
Stroom volgt de arbeidsvoorwaarden van de gemeente Den Haag.
Stroom kent geen salarissen die openbaar moeten worden gemaakt, in het kader van de Wet Openbaarmaking Publiek gefinancierde Topinkomens (WOPT).

Doelstelling:
a. Het stimuleren van de beeldende kunsten, vormgeving en architectuur in brede zin en in alle facetten te Den Haag;
b. het scheppen van voorwaarden voor beeldend kunstenaars in Den Haag, zodat ze zich in kwalitatief opzicht in hun beroep kunnen ontwikkelen.
(Statuten, artikel 3.1)

Verslag uitgeoefende activiteiten:
Jaarverslag 2017 (pdf)
Jaarverslag 2016 (pdf)
Jaarverslag 2015 (pdf)
Jaarverslag 2014 (pdf)

Financiële verantwoording:
Financiële gegevens 2017
>> zie jaarverslag 2017 (pdf)


Voor een lijst met alle bij de Belastingdienst geregistreerde ANBI instellingen zie: www.belastingdienst.nl