A Life in Common in Cittadellarte – Fondazione Pistoletto in Biella (I)

Stroom Den Haag is samen met acht (culturele) organisaties uit Europa uitgenodigd deel te nemen aan de tentoonstelling A Life in Common in Cittadellarte - Fondazione Pistoletto in Biella, Italië (5 oktober t/m 30 december 2012).

Curatoren van de tentoonstelling zijn Ana Dzokic en Marc Neelen (Stealth.unlimited) en Juan Esteban Sandova (Cittadellarte). Met A Life in Common willen ze laten zien hoe kunst en cultuur zich een manifestere plek verwerven bij allerlei stedelijke vraagstukken, zoals woningbouw, gebruik van de publieke ruimte en migratie. Ze signaleren nieuwe culturele initiatieven en praktijken - van individuen, collectieven of organisaties - die in het gat springen dat de reguliere organisaties hebben laten ontstaan. Ze vragen zich met dit overzicht af of we getuige zijn van een  herdefinitie van wat kunst en cultuur kunnen betekenen voor de samenleving.
 
Stroom presenteert het project Haagse Havens, waarmee het afgelopen jaar een nieuwe vorm van stedenbouw werd onderzocht in de Binckhorst en Laakhaven: meer vanuit de kwaliteiten van het gebied, met andere partners, nieuwe financieringsmodellen en andere werkvormen. Stroom nam hiervoor samen met de Afdeling Stedenbouw en Planologie  van de gemeente Den Haag het initiatief en ontwikkelde het programma in samenwerking met Mobiel Projectbureau OpTrek en R-MIT/TU Delft.

Andere deelnemers naast Stroom zijn o.m. Van Abbemuseum (Eindhoven), Macao (Milaan), Row House Community Development Corporation (Houston) en Atelier d'Architecture Autogéree (Parijs).
 
Meer informatie:
Citta Del Arte: www.cittadellarte.it
Stealth Unlimited: www.stealth.ultd.net