Bibliotheek: nieuwe aanwinsten - mei 2015

The Book of Trees : Visualizing Branches of Knowledge / by Manuel Lima. - New York : Princeton Architectural Press, 2014. - 208 p. : ills. ; 26 cm
Includes bibliographical references and index.
The Book of Trees covers over 800 years of human culture through the lens of the tree figure, from its entrenched roots in religious medieval exegesis to its contemporary, secular digital themes. Due to its expressive quality and natural branching scheme, trees have also become important communication tools, illustrating a variety of topics such as family ties, moral values, systems of law, domains of science, biological species, hard disk drives, database schemas, and online discussions.
978-1616892180

Profanaties / door Giorgio Agamben. - Amsterdam : Uitgeverij Boom, 2015. - 112 p. ; 22 cm
In de grotendeels geseculariseerde wereld van vandaag hebben we profanatie of heiligschennis harder nodig dan ooit. Deze stelling verdedigt de invloedrijke Italiaanse filosoof Giorgio Agamben in deze verzameling essays. Steeds weer laat hij zien hoe wij worden omringd door voorwerpen en praktijken die op 'sacrale afstand' van ons staan. Alleen door een daad van profanatie kunnen wij deze afstanden overbruggen en weer vrije mensen zijn.
9789089534538

Ronald Cornelissen's The Life and Times of Ron Away / edited by Ronald Cornelissen, Simon Davies, Arnold Mosselman ; texts by Tom Morton, Arnold Mosselman. - Rotterdam : Meuze Foundation, 2015. - 320 p. : ills. ; 24 cm
The Life and Times of Ron Away focuses on Cornelissen's sculptures and installations made between 1998 and 2014.  Studies and documentation of the generation and the demise of the sculptures are also included in the publication. Most of Ronald Cornelissen's sculptures and installations are destroyed after being shown. This means that, apart from the few models which have survived, this publication is the only material record of these works.
978-90-9028590-0

Aliens and Herons : A Guide to Fine Art in the Public Space in the Era of Normalisation in Czechoslovakia (1968-1989) / editor Pavel Karous. - Revnice ; Prague : Arbor vitae : Academy of Arts, Architecture and Design, 2013. - 460 p. : ills. ; 24 cm
This book examines the broad phenomenon of sculpture in the public space (also referred to as monumental art) in Czechoslovakia during the Normalisation period. This subject encompasses not just isolated monuments and memorials in the public space but also sculptural and relief ornamentation on architectural works - governmental buildings, schools, hospitals, large businesses, factories. To quote the title of one chapter, this is sculpture that belongs to no one. In totalitarian Czechoslovakia the state held sole dominion over the public space and its aesthetic and ideological tone. Like civil engineering projects even artistic ornamentation of architecture was subject to central planning and budgets for new buildings had to include specific sums for works of art. Art thus became part of the state's bureaucratic machinery. Public areas were literally flooded with sculptural works, varying widely in quality and standards, and almost every artist who lived through that period contributed at some point to the creation of public statuary. This was a phenomenon unparalleled outside the totalitarian state. It came to end shortly after 1989 and it is almost a wonder how little interest we show in this extensive collection of production today.
978-80-7467-039-8

Cedric Price : The Dynamics of Time / editors Jan Nauta, Arjan Oosterman. - Maastricht : Bureau Europa, 2014. - 42 p. + losbladige folder : ills. ; 30 cm
CEDRIC PRICE: The Dynamics of Time is an exhibition that introduces the work of Price by presenting a cross-section of the elements of his inventive and singular practice: sketches, project drawings, recorded talks, first-hand accounts by staff, colleagues and friends. A series of selected projects present his innovative models for industry, education, government, tourism, ecology and the house.

herman de vries : overal stroomt mijn oog / auteur Cees de Boer. - Zwolle : Uitgeverij de Kunst, 2014. - 182 p. : ills. ; 29 cm
Bevat bibliografische gegevens.
Van opleiding bioloog en natuuronderzoeker, concentreerde herman de vries zich vanaf het begin van zijn kunstenaarschap op processen en verschijnselen in de natuur. Hij doet dit met respect voor zowel de schoonheid als de vergankelijkheid van de natuur. In dit boek staat de relatie van de kunstenaar tot zijn biotoop centraal: het landschap en de bossen rondom het Zuid-Duitse Eschenau zijn het atelier van de kunstenaar.
978 94 6263 002 4

Peter Baren : Blind Dates With The History Of Mankind : Performances 1980-2013 / authors Marga van Mechelen, Bart Rutten, Alex de Vries. - Den Haag : Uitgeverij De Zwaluw, 2013. - 224 p. : ills. 24 cm
An overview of more than thirty years of performance art by the Dutch artist Peter Baren. With many images, studies and scores.
9789077794128

Ritme : Op zoek naar een terugkerende tijd / door Marli Huijer. - Amsterdam : Uitgeverij Boom, 2015. - 252 p. ; 22 cm
De tijd is in onze beleving niet slechts een opeenvolging van dagen, maar een door cultuur en natuur bepaald geheel van onderbrekingen en afwisselingen. In Ritme brengt Marli Huijer de ritmes in kaart die het leven in onze tijd bepalen. Hoeveel verlies aan sociale ritmiek kan een mens verdragen? Vaste werk- en slaapritmes moeten tegenwoordig wijken voor de eisen van de 24-uurseconomie. De arbeidsmarkt wil dat we permanent paraat staan. Mannen en vooral ook vrouwen zullen nog flexibeler moeten worden dan ze al waren. Maar laat ons lichaam zich wel zo gemakkelijk herprogrammeren?
Marli Huijer wijst in Ritme op het belang en de betekenis van gezamenlijke leefritmes. Ze laat zien dat de dreigende teloorgang ervan een serieus politiek probleem vormt en een ontwrichtend effect kan hebben op de maatschappelijke verhoudingen.
Welke nieuwe leefritmes kunnen we ontwerpen die beter aansluiten bij de eisen van de tegenwoordige samenleving? Zijn we toe aan een ministerie van tijdsordening? En vooral: wat is een goed ritme?

9789086870820

50 Fictieve gebouwen / redactie Christophe Gerrewey ; medewerkers Wim Cuyvers, Wouter Davidts, Luc Deleu [...et al.]. - Gent : MER. Paper Kunsthall, 2014. - 120 p. : ills. ; 25 cm
De ruimte waarin een verhaal zich afspeelt wordt zelden afdoend beschreven in de roman en staat haaks op de vaak verregaande psychologisering van het personage. Toch plaatst de verbeelding van de lezer de handeling van de protagonisten in een latent decor. Deze bijzondere editie van DW B draait de rollen om. Schrijver, essayist en architect Christophe van Gerrewey (b 1982) verzamelde in het boek '50 fictieve gebouwen' evenveel auteurs die een essay schreven over gebouwen uit de literatuurgeschiedenis. Deze ruimtes werden door de auteurs zelf gekozen om later neerschreven in een eigen interpretatie, op de oppervlakte van één bladzijde van het tijdschrift - een beperking van om en bij de 450 woorden. Eenzelfde oppervlakte kreeg de architect, kunstenaar of illustrator ter beschikking, die vanuit de interpretatie van de auteur een tekening voorzag.
9789491775727

Collectie Escamp : Een introductie / tekst Berit Piepgras, Johan Nieuwenhuize, Simone Noordermeer [...et al.]. - Den Haag : Platform 57, 2015. - 56 p. : ills. 26 cm
De publicatie ‘Collectie Escamp - een introductie' geeft een eerste introductie in de Collectie Escamp. Het brengt een klein deel van de collectie en het restauratieproces ervan in beeld en biedt een inkijkje in de praktijk van de betrokken kunstenaars. Bovenal komt de persoonlijke verbondenheid van iedereen, die een bijdrage deed, naar voren.
De publicatie bevat, behalve interviews en overzichten een fietstocht langs 15 naoorlogse kunstwerken in Escamp.


Den Haag stad in oorlog, stad in vrede / redactie Henk Ambachtsheer, Corien Glaudemans, Dick Valentijn. - Den Haag : De Nieuwe Haagsche, 2015. - 164 p. : ills. ; 22 x 30 cm
Bevat bibliografie en index op straatnamen.
Henk Ambachtsheer, hoofd Monumentenzorg & Welstand, en Corien Glaudemans, wetenschappelijk medewerker van het Haags Gemeente­archief, maakten uit de grote collectie van de Beeldbank van het Haags Gemeentearchief een selectie van 150 foto's die de geschiedenis van Den Haag in de Tweede Wereldoorlog aan de hand van negen thema's illustreren: de bezetting in de meidagen van 1940, het dagelijks leven, de zichtbare aanwezigheid van de Duitse bezetter in Den Haag, de sloop en de verwoesting van de stad door de bombardementen en de aanleg van de Atlantikwall, de onderdrukking van de Haagse bevolking, de schaarste en de honger en uiteindelijk de bevrijding van Den Haag in mei 1945.
978-94-91168-68-0

Informalize! : Essays on the Political Economy of Urban Form Vol. 1 / edited by Marc Angélil & Rainer Hehl ; with contributions by Tom Avermaete, Fran Tonkiss, Milica Topalovic, Ananya Roy. - Berlin : Ruby Press, 2012. - 144 p. : ills. ; 18 cm
Includes bibliographical references.
Informalize! is the first book in the forthcoming Essays on the Political Economy of Urban Form series developed at WERK 11, a research hub of the ETH Zurich bringing together the various fields that have an impact on today's urban conditions. This collection of four essays presents a cross-section of urban informality drawing on broader theoretical frameworks as well as case studies from Casablanca, Belgrade, and the Global South.
978-3-9813436-6-3

Collectivize! : Essays on the Political Economy of Urban Form Vol. 2 / edited by Marc Angélil & Rainer Hehl ; with contributions by Zvi Efrat, Jesse LeCavalier, Christian Posthofen [...et al.]. - Berlin : Ruby Press, 2013. - 144 p. : ills. ; 18 cm
Includes bibliographical references.
Collectivize! Essays on the Political Economy of Urban Form - Vol. 2—The second book in the Essays on the Political Economy of Urban Form series, developed at ETH Zurich's WERK 11  revisits the idea of the "common." By taking the reader on a trip through built social experiments and fictional utopias, this collection of four essays considers the role of collective organization and identity in an increasingly individualized world. Robert Owen's New Harmony, the kibbutz in Israel, and North Korea provide case studies for the book, which are complemented with a theoretical exploration of the practice of "commoning" and how it relates to the middle class.
978-3-944074-03-0

Empower! : Essays on the Political Economy + Political Ecology of Urban Form Vol. 3 / edited by Marc Angélil & Rainer Hehl ; with contributions by Paulo Tavares, Keller Easterling, Mathias Echanove [...et al.]. - Berlin : Ruby Press, 2014. - 152 p. : ills. ; 18 cm
Includes bibliographical references.
The third volume in the Essays on the Political Economy of Urban Form series, Empower! addresses contemporary power relations and their effects on urban and natural landscapes in the age of the Anthropocene, a nascent geological epoch defined by human activity. In order to better grasp the role of architecture and planning today, the publication explores urban transformations through the added lens of political ecology. Understanding the political, economic, and social factors of humanity's profound effects on the biosphere not only illuminates the interests underpinning environmental change, but also points to more sustainable ways of securing the great amount of resources that rapid urbanization cannot be sustained without.
978-3-944074-08-5

Het esthetische denken : 1: Het delen van het zintuigelijk waarneembare - Esthetiek en politiek : 2: Het esthetische onbewuste / door Jacques Rancière ; vertaling Walter van der Sar ; essay Sudeep Dasgupta. - Amsterdam : Valiz, 2007. - 196 p. ; 17 cm. - (text & context)
Bevat bibliografie en index.
In Het esthetische denken zijn twee cruciale boeken over esthetiek van de Franse filosoof Jacques Rancière samengebracht. Het delen van het zintuiglijk waarneembare (Le partage du sensible, Esthétique et politique) geeft een beknopt overzicht van Rancières visie op kunst en de relatie tussen politiek en esthetiek zoals die zich vanaf de klassieke oudheid heeft ontwikkeld. Door helderheid te scheppen over de betekenis van esthetiek in brede zin en de begrippen moderniteit, postmodernisme en avant-garde binnen dit kader te plaatsen, zet hij de bakens uit voor een betere beoordeling van de hedendaagse verhoudingen in de kunst.
In Het esthetische onbewuste (L'inconscient esthétique) laat Rancière zien hoe Freud de relevantie van zijn psychoanalytische theorie ondersteunde met voorbeelden uit kunst en literatuur. Tegelijk maakt hij duidelijk dat het esthetische onbewuste en het freudiaanse onbewuste twee loten zijn aan dezelfde stam, die van het esthetische denken.

978-90-78088-14-1

The Pleasure of Research / by Henk Slager. - Ostfildern : Hatje Cantz Verlag, 2015. - 96 p. : ills. ; 24 cm
Includes bibliographical references.
The author argues that artistic research should foreshadow a gaya scienza: a temporary autonomous activity where intellectual pleasure and an experimental method invigorate forms of research and thought. The Pleasure of Research delves into issues such as knowledge production, artistic thinking, medium-specificity, and context-responsiveness. How do these issues connect to the current state of art education and artistic research?
978-3-7757-3976-4