Oproep inschrijving atelierbezoek Lorenzo Benedetti op 27 en 28 februari 2012

Stroom nodigt sinds 2006 regelmatig curatoren, kunstenaars en critici uit binnen- en buitenland uit om atelierbezoeken af te leggen bij Haagse kunstenaars. Het atelierbezoek biedt de kunstenaar de gelegenheid om zich met zijn/haar werk te presenteren. Het vormt een gelegenheid tot opbouwende kritische reflectie op het werk in een gedachtenwisseling met een gekwalificeerde expert. En in het verlengde hiervan wordt natuurlijk de bekendheid met het werk gestimuleerd.

Op maandag 27 en dinsdag 28 februari 2012 zal Lorenzo Benedetti directeur van de Vleeshal & Kabinetten (SBKM) een aantal atelierbezoeken afleggen aan kunstenaars in Den Haag.

AANMELDEN vóór 15 februari 2012
Als u geïnteresseerd bent in een atelierbezoek van Lorenzo Benedetti kunt u dat uiterlijk 15 februari a.s. laten weten via een emailbericht aan Connie van Driel.

Wij vragen u daarbij om uw interesse voor het bezoek kort te motiveren.

De binnengekomen reacties worden samen met suggesties vanuit Stroom aan Lorenzo Benedetti voorgelegd. Uit de lijst zal hij een keuze maken op basis waarvan het bezoekprogramma zal worden samengesteld.

Lorenzo Benedetti
Sinds 1 augustus 2008 is Lorenzo Benedetti (Rome, 1972) directeur van de SBKM (Stichting Beeldende Kunst Middelburg). Hij was curator bij Marta Herford (Duitsland), werkte als artistiek directeur bij het Fondazione Volume! in Rome, en was oprichter en curator bij het SoundArtMuseum in Rome. Hij studeerde af aan de La Sapienza Universiteit in Rome. Hij volgde Rutger Wolfson op, die in juli 2008 de SBKM verliet om het International Film Festival Rotterdam als directeur te leiden.