Oproep inschrijving atelierbezoek Erik Hagoort op 14 en 15 maart 2013

Stroom nodigt sinds 2006 regelmatig curatoren, kunstenaars en critici uit binnen- en buitenland uit om atelierbezoeken af te leggen bij Haagse kunstenaars. Het atelierbezoek biedt de kunstenaar de gelegenheid om zich met zijn/ haar werk te presenteren. Het vormt een gelegenheid tot opbouwende kritische reflectie op het werk in een gedachtenwisseling met een gekwalificeerde expert. En in het verlengde hiervan wordt natuurlijk de bekendheid met het werk gestimuleerd.

Op donderdag 14 en vrijdag 15 maart a.s. zal onderzoeker, kunstcriticus, curator en docent Erik Hagoort een aantal atelierbezoeken afleggen bij kunstenaars in Den Haag. Hij is geïnteresseerd in alles dat te maken heeft met kunst als relatie. Dat is niet beperkt tot community art of tot relationele esthetiek. Objecten, installaties, schilderijen, fotografie: hij heeft een heel brede interesse. Wel benadert hij kunst vanuit de vraag wat kunst doet met publiek, maker, kijker, deelnemer, beschouwer, en hoe die partijen zich tot elkaar verhouden.

AANMELDEN uiterlijk 5 maart 2013
Als u geïnteresseerd bent in een atelierbezoek van Erik Hagoort kunt u dat uiterlijk dinsdag 5 maart a.s. laten weten via een emailbericht aan Mischa Poppe.
Wij vragen u daarbij om uw interesse voor het bezoek kort te motiveren.
De binnengekomen reacties worden samen met suggesties vanuit Stroom aan Erik Hagoort voorgelegd. Uit de lijst zal hij een keuze maken op basis waarvan het bezoekprogramma zal worden samengesteld.

Korte biografie Erik Hagoort
Een dialoog op gang brengen tussen hedendaagse kunst en filosofische ethiek is de leidraad van Erik Hagoorts praktijk als onderzoeker, kunstcriticus, curator en docent. Vaak doet hij dit samen met anderen: kunstenaars, curatoren, filosofen, schrijvers. Zijn werk is interdisciplinair, legt verbanden tussen kunsttheorie en filosofische ethiek, tussen wetenschappelijk onderzoek en kunstpraktijken.

Erik Hagoort heft zich na zijn studie aan de Universiteit van Amsterdam (drs. theologie, 1989) toegelegd op filosofische ethiek in relatie tot hedendaagse kunst. Hij heeft vele recensies, artikelen en essays geschreven, waaronder voor De Volkskrant (1997-2000), Metropolis M, Fonds BKVB, NAi uitgevers, Maier Publishing Moscow.

Sinds 2009 werkt hij aan filosofisch-ethisch promotie-onderzoek naar sociale kunstpraktijken waarin ontmoeten centraal staat. Dit onderzoek is van 2009 tot 2012 ondersteund door het lectoraat beeldende kunst van de Academie van Kunst en Vormgeving St. Joost (Den Bosch/Breda) en wordt begeleid door prof. dr. Paul van Tongeren (Radbouduniversiteit Nijmegen) en dr. Camiel van Winkel (St. Lukas Brussel).

LINKS
www.erikhagoort.nl
http://artandreciprocity.wordpress.com