Food Forward: Michael Burton & Michiko Nitta

15 januari t/m 1 april 2012
Locatie: Hogewal 1-9, Den Haag
Overzichtspagina Food Forward: klik hier


Michael Burton en Michiko Nitta's project The Feast After Agri is een collaboratief onderzoek naar de toekomstige evoluties in ons voedselsysteem. Ze stellen de vraag centraal welke nieuwe culturele revolutie de landbouw zal vervangen en hoe onze soort en beschaving daardoor zal worden getransformeerd.

Net zoals de overgang naar landbouw 10.000 jaar geleden grote ontwikkeling op gang bracht voor de mensheid, doordenkt The Feast After Agri de behoefte aan nieuwe eetculturen die de manier waarop we ons voeden in de toekomst radicaal zullen veranderen. The Feast After Agri reageert op wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen die alternatieven om het lichaam te voeden ontwikkelen.

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties schat dat de wereldbevolking zal groeien naar 9 miljard in 2050. Om aan deze groei te voldoen, zal bijna het dubbele van de huidige voedselproductie gerealiseerd moeten worden, waarschuwen ze. In reactie hierop spoort After Agri ons aan om dramatische veranderingen door te voeren zodat we de groeiende wereldbevolking kunnen blijven onderhouden. Het project onderzoekt hoe ons lichaam, gedrag, maatschappij, cultuur, landschap en planeet heroverwogen zouden kunnen worden.

Voor Food Forward werken Nitta en Burton twee van de zeven voedselculturen uit The Feast After Agri verder uit: Algaculture en Republic of Salivation.

Algaculture is gebaseerd op een symbiotische relatie tussen mens en algen. Het project stelt een toekomst voor waarin de mens wordt versterkt of opgewaardeerd met algen die leven in nieuwe menselijke organen. De mens wordt hierdoor semi-fotosynthetisch, bijna plant-achtig en verkrijgt voedsel door licht te absorberen. Als zodanig worden mens en algen symbionten (beide entiteiten zijn van elkaar afhankelijk om te overleven).

Dit scenario is, onder andere, geïnspireerd door het werk van de wetenschappers Debora MacKenzie en Michael Le Page, die schreven over symbiotische wezens, of wat zij "plantimals" noemen in het tijdschrift de New Scientist (2010). Dit soort fotosynthetische organismes zijn bijvoorbeeld korstmossen, zeeslakken en salamanders die fotosynthetische algen verwelkomen in hun lichaam, in een partnerschap dat endosymbiose wordt genoemd.

De Algaculture installatie bij Stroom toont een
visie op de integratie van algen in ons lichaam. Bezoekers betreden een Solarium uit de toekomst waar mensen naartoe gaan om te voeden en toegang te krijgen tot het licht.

Republic of Salivation
neemt als uitgangspunt de voedseltekorten en hongersnood waarmee we geconfronteerd zullen worden in de toekomst. Regeringen zullen rantsoeneringmechanismes moeten installeren en een beleid voeren voor het beheren van het beperkte voedsel zodat iedereen gevoed wordt en er geen sociale onrust ontstaat. Republic of Salivation creëert een toekomst waarin stadsbewoners een bepaalde hoeveelheid eten krijgen toegewezen dat gerelateerd is, in hoeveelheid en samenstelling, met de arbeid die ze verrichten. Het type voedsel dat ze krijgen is zorgvuldig ontworpen om te voldoen aan de emotionele, intellectuele en fysieke eisen van hun werk.

Het tentoongestelde werk verkent het dieet van een industriële arbeider dat grotendeels op gemodificeerd zetmeel gebaseerd is. Dit dieet maakt het mogelijk voor het lichaam om langer te werken met minder voedingstoffen.
 
Naast het verkennen van de mogelijkheid van een door de overheid gecontroleerde voedselvoorziening, onderzoekt Republic of Salivation ook de biologische reacties op een mono-dieet. Nutrigenomics wetenschappers hebben geconstateerd dat er meer Amylase (een enzym dat zetmeel omzet in suiker) in ons speeksel zit waneer we meer zetmeel eten (in de vorm van brood of aardappelen bijvoorbeeld). De werknemer in het scenario dat wordt gepresenteerd bij Stroom, heeft het voordeel van een rijk zetmeel dieet dat hem in staat stelt om alcohol te maken van zijn verhoogde speekselproductie en het hoge suikergehalte in zijn speeksel.

Acteur in Algaculture: Noah Young
Met speciale dank aan: Jon Ardern, Matt Heath, Martin Blum

Meer informatie over The Feast After Agri:
www.afteragri.co.uk

Lees ook:
Gedichtendag 4: Michiko Nitta en Michael Burton - Marjoleine de Vos
Gedichtendag 3: Michiko Nitta en Michael Burton - Rudy Kousbroek