Stroom zoekt Medewerker Subsidies en Stimulerend Programma (32 uur)

Kunstinstelling Stroom Den Haag gelooft in de onmisbare rol van kunstenaars voor een leefbare stad en veerkrachtige samenleving. In al onze activiteiten streven we naar het verbinden van kunst, kunstenaars en stad. We dragen bij aan de inhoudelijke ontwikkeling van artistieke praktijken en agenderen maatschappelijk relevante thema's. Als translokale netwerkorganisatie geven wij samen met partners, bewoners en bezoekers invulling aan onze kernwaarden: stimuleren, verdiepen en verbinden.

Sinds onze oprichting als onafhankelijke stichting in 1990 is de relatie tussen kunst en samenleving bepalend voor alle activiteiten van Stroom. We onderscheiden ons hierin door een integrale aanpak van stimuleren, verbinden en verdiepen die tot nieuwe kruisbestuivingen, inspiratie, kennis en dwarsverbanden leidt. In de praktijk doen wij dit aan de hand van een drietal werkvelden: wij faciliteren nieuwe opdrachten en onderzoek voor kunst in de publieke ruimte, wij stimuleren Haagse hedendaagse kunstenaars en initiatieven als onderdeel van de stedelijke samenleving en wij presenteren een artistiek en maatschappelijk relevant activiteitenprogramma in samenwerking met partners en voor een breed scala aan publieksgroepen.

In het bijzonder ondersteunt en stimuleert Stroom Den Haag Haagse kunstenaars en biedt aan het Haagse kunstenveld een wijdvertakt stelsel van diensten, activiteiten en regelingen die zowel ondersteunend als proactief zijn en die elkaar onderling versterken. Zoals een programma van stimulerende activiteiten (atelierbezoeken, talentontwikkelingsprogramma's, studiereizen, presentaties), een uitgebreid en fijnmazig systeem van (financiële) regelingen/subsidies en actieve atelierbemiddeling.

Stroom Den Haag bereidt zich in 2024 verder voor op de nieuwe kunstenplanperiode 2025-2028 waarin het door de gemeente is aangewezen als systeeminstelling. In deze doorontwikkeling van Stroom zijn we op zoek naar een medewerker Subsidies en Stimulerend Programma.

Wie zoeken wij?
Als Medewerker Subsidies en Stimulerend Programma heb je o.a. de volgende taken:

· Je ondersteunt de werkzaamheden van de Adviescommissie PRO subsidies door het inplannen, voorbereiden, afhandelen en notuleren van commissievergaderingen; het schrijven van een beargumenteerd advies voor de aanvragers; het afhandelen van eindverslagen en het bijhouden van financiële overzichten.
· Je informeert kunstenaars over onze subsidies en begeleidt aanvraagprocedures.
· Tevens ben je o.a. betrokken bij de verdere digitalisering van onze subsidieaanvraagprocedure.
· Je onderhoudt contacten met het Haagse kunstenveld, kunstenaars, diverse aanvragers en andere belanghebbenden en geeft informatie en advies.
· Daarnaast denk je mee over de ontwikkeling van activiteiten m.b.t. het Haagse kunstklimaat en over stimulerende activiteiten voor het Haagse kunstenveld.

Je bent onderdeel van het team dat het stimulerend programma (met o.a. onderzoek, activiteiten, financiële ondersteuning en kennisdeling) op verschillende niveaus ontwikkelt en uitvoert.

Wie ben je?
· Je hebt een uitstekend taalgevoel, een vlotte pen en je houdt van schrijven.
· Je kan op basis van de commissievergaderingen, de notulen opstellen en van daaruit kwalitatief goed, overtuigend en helder beargumenteerde brieven schrijven.
· Je kan goed luisteren en stelt de juiste vragen.
· Je werkt graag in teamverband, bent flexibel en oplossings- en resultaatgericht.
· Je kunt zelfstandig en secuur werken, bent proactief en kan overzicht houden en prioriteiten stellen.
· Je hebt gevoel voor de kunstenaarspraktijk en bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen de hedendaagse kunst.
· Je beschikt over goede sociale vaardigheden en beheerst het Nederlands en Engels.
· Je hebt relevante werkervaring.
· Affiniteit met het Haagse kunstklimaat is een pré.

Wat bieden we?
Buiten een inspirerende werkomgeving en prettige collega's bieden we een financiële waardering met een ontwikkelperspectief, afhankelijk van je groeipotentie, tussen de 2.250,- en 3.350,- euro bruto per maand bij een full time aanstelling. Stroom werkt aan eigen en eenduidige arbeidsvoorwaarden, die van toepassing zullen zijn bij aanvang van deze functie. De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van één jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.

We hechten zeer aan integriteit, vertrouwelijkheid en het voorkomen van (schijnbare) belangenverstrengeling, een medewerker kan dan ook geen aanspraak maken op een van onze subsidieregelingen.

Stroom hecht aan een verbinding met bewoners en organisaties die de veelvormigheid van onze maatschappij representeren. We zijn ervan overtuigd dat die diversiteit de samenleving sterker maakt en willen dat nadrukkelijk reflecteren in ons team.

Je sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk maandag 20 mei 2024.
Stuur je sollicitatie naar: vacature@stroom.nl.

Vragen over de vacature en de mogelijke aansluiting op je persoonlijke werkervaring kunnen worden gericht aan Saskia Haverkamp per telefoon 070 3658985 (algemeen nummer) en/of vacature@stroom.nl onder vermelding van deze vacature.

De sollicitatie bestaat uit twee gespreksrondes gepland op dinsdag 11 juni en maandag 17 juni 2024. Houd deze dagen svp vrij in je agenda.