SPOT Individuele tentoonstelling

Wat
• De subsidie SPOT Individuele tentoonstelling is bedoeld voor tentoonstellingen en presentaties van eigen werk (o.a. bij een presentatie-instelling, op een kunstbeurs of in het kader van een artist-in-residency). Een SPOT individuele tentoonstellingssubsidie kan ook worden aangevraagd voor deelname aan een groepstentoonstelling tenzij deze al vanuit de SPOT groeps tentoonstelling wordt ondersteund. De subsidie is nadrukkelijk bedoeld als aanvulling op de kosten.

Voor wie
• Kunstenaars die als beroepsmatig bij Stroom zijn ingeschreven.

Kader
De subsidie is bedoeld ter vergroting van de zichtbaarheid van Haagse kunstenaars in binnen en buitenland, en kan worden aangevraagd voor presentaties van werk in een professionele tentoonstellingsruimte (galerie, kunstenaarsinitiatief, kunstenaarsvereniging e.d.). Ook presentaties op beurzen, biënnales en buitenlandse musea kunnen voor subsidiëring in aanmerking komen, evenals presentaties van werk in het kader van een artist-in-residency. Het gaat hierbij om presentaties met een publiekstoegankelijk karakter.
Niet in aanmerking komen tentoonstellingen en presentaties georganiseerd door Nederlandse musea of overheid.

Aanvraagprocedure
Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend middels het aanvraagformulier SPOT Individuele tentoonstelling, maar uiterlijk 1 maand voor het begin van de tentoonstelling of presentatie.

Vereiste informatie
Een aanvraag voor SPOT Individuele tentoonstelling bestaat uit een ingevuld aanvraagformulier met:
• Bijlage I ingevulde modelbegroting (downloaden op de subsidies overzichtspagina) die inzicht geeft in de lasten en baten
• Bijlage II artistiek inhoudelijke beschrijving van de tentoonstelling bij aanvragen boven € 1.000
• Bijlage III foto-impressie tentoonstellingsruimte/programma indien buiten Den Haag
Verder geldt als voorwaarde dat Haagse kunstenaars voorafgaand aan de aanvraag hun beeldmateriaal en cv actualiseren op www.haagsekunstenaars.nl. Aanvragen voor spot Individuele tentoonstelling worden enkel behandeld wanneer hieraan is voldaan.

DOWNLOADS
- download hier Aanvraagformulier (.pdf)
- download hier Toelichting (.pdf)
- download hier Modelbegroting (.xls)