Oproep inschrijving atelierbezoek Martin van Vreden op 17 en 31 maart 2014

Stroom nodigt sinds 2006 regelmatig curatoren, kunstenaars en critici uit binnen- en buitenland uit om atelierbezoeken af te leggen bij Haagse kunstenaars. Het atelierbezoek biedt de kunstenaar de gelegenheid om zich met zijn/ haar werk te presenteren. Het vormt een gelegenheid tot opbouwende kritische reflectie op het werk in een gedachtenwisseling met een gekwalificeerde expert. En in het verlengde hiervan wordt natuurlijk de bekendheid met het werk gestimuleerd.

Op maandag 17 en maandag 31 maart 2014 zal Martin van Vreden, beeldend kunstenaar en mede-oprichter van galerie tegenboschvanvreden, een aantal atelierbezoeken afleggen bij kunstenaars in Den Haag.

Als u geïnteresseerd bent in een atelierbezoek van Martin van Vreden kunt u dat uiterlijk donderdag 6 maart a.s. laten weten via een emailbericht aan Mischa Poppe.

Wij vragen u daarbij om uw interesse voor het bezoek kort te motiveren.

De binnengekomen reacties worden samen met suggesties vanuit Stroom aan Martin van Vreden voorgelegd. Uit de lijst zal hij een keuze maken op basis waarvan het bezoekprogramma zal worden samengesteld.

Korte biografie
Martin van Vreden is mede-oprichter van galerie tegenboschvanvreden te Amsterdam. De galerie brengt een programma van jonge, internationale kunst en presenteert - in aansluiting op het galerieprogramma - een nevenprogramma met lezingen, symposia, vertoningen, screenings en performances. Martin van Vreden, zelf beeldend kunstenaar, heeft ruime ervaring in het kunstonderwijs. Hij was onder meer verbonden aan het Frank Mohr instituut in Groningen. Hij is bestuurslid van Capital A, de stichting die o.a. het jaarlijkse Amsterdam Art Weekend organiseert. Ook is hij adviseur van het Mondriaanfonds.