Stroom Young Talent Award

Aandacht voor starters

Stroom wil talent signaleren, ondersteunen en binden aan de stad Den Haag. Sinds 2011 organiseert Stroom voor een aantal afgestudeerden van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) een specifiek talentontwikkelingsprogramma. Daarin is aandacht voor de artistieke ontwikkeling en voor verbreding en versteviging van de beroepspraktijk. Voorheen heette dat het KABK Invest-talentontwikkelingsprogramma, maar in 2022 heeft het een andere naam gekregen.  

De deelnemende starters worden gedurende het jaar begeleidt door gevestigde Haagse kunstenaars en realiseren in nauw overleg werkplannen op maat om hun professionele praktijk te starten.


Stroom Young Talent Award 2023
Myra-Ida van der Veen, Milu Chen/ muli, Christian Schwarz (Bachelor ArtScience) en Silke Riis (Bachelor Fine Arts).
Coaches: Mike Rijnierse en Mickey Yang.

Stroom Young Talent Award 2022
Jamal Ageli, Paulina Trzeciak, Georgina Pantazopoulou en Zela Odessa Palmer. 
Coaches: Eliane Esther Bots en Jeannette Sl├╝tter.