Food Forward: Arne Hendriks

15 januari t/m 1 april 2012
Locatie: Hogewal 1-9, Den Haag
Overzichtspagina Food Forward: klik hier


Arne Hendriks is een Nederlandse kunstenaar en tentoonstellingsmaker die een aantal jaren geleden het project The Incredible Shrinking Man opzette. Via speculatief design onderzoekt Hendriks de gevolgen van het krimpen van de mens tot 50 centimeter. Mensen worden al vele jaren juist alleen maar groter. Daardoor hebben we meer energie, eten en ruimte nodig. Wat als we nu eens besluiten om dit proces om te draaien en onze kennis in te zetten om te mens te laten krimpen?

De meeste mensen zijn zich er van bewust dat er momenteel ruim 7 miljard mensen op aarde leven, en velen daarvan weten ook dat de mens gemiddeld steeds langer wordt. Wat echter niet iedereen beseft is dat deze toenemende lengte een aanzienlijke extra druk op onze voedselvoorziening oplevert. Ook voor huisvestiging, transport, en veel andere dingen is bij een toegenomen lichaamslengte een proportionele toename van grondstoffen noodzakelijk. Gelukkig heeft het kleiner worden van de mens omgekeerd even grote gevolgen. De mens van 50 centimeter heeft in theorie slechts 2% nodig van wat wij nu gebruiken.

Tijdens Food Forward concentreert The Incredible Shrinking Man zich op de gevolgen van het krimpen van mensen voor de (stedelijke) voedselvoorziening. De mens van 50 centimeter zal niet alleen een stuk minder calorieën consumeren (vermoedelijk tussen de 60 en de 200 Kcal. per dag) maar zijn kleine afmeting zal ook een ingrijpende verandering betekenen voor de relatie tot de ons bekende ingrediënten.

De presentatie bij Stroom bestaat uit een viertal onderdelen. Er wordt een Speed Crop Balcony geïnstalleerd op een balkon van "oud formaat" gevuld met kleine groenten. Een mens van 50 centimeter kan een grote moestuin houden op het oppervlak van een gemiddeld (huidig) balkon. Immers, de kleine mensen zullen een tijdlang leven in de "ruines" van de steden van de grote mensen. Op het balkon groeien zogenaamde "microgreens", kleine kiemgroenten die eenvoudig en snel te kweken zijn en door hun geconcentreerde dosis voedingsstoffen erg gezond zijn. Op een aantal posters in de ruimte is een speculatief onderzoek te zien naar geschikte akkergrond binnen de stadsgrenzen van Den Haag, en de mogelijkheden om vrijgekomen recreatiegroen aan te wenden voor zelfvoorzienende akkerbouw in de stad.

Achter de Speed Crop Balcony staat de Somatostatin Zebrafish Farm, een viskwekerij voor zebravisjes. Zebravissen worden veel gebruikt in genetisch onderzoek. Onlangs zijn de eerste zebravissen ontwikkeld met medicinale kenmerken. De zebravissen in de Somatostatin Zebrafish Farm zijn zo gemanipuleerd dat ze een grote hoeveelheid somatostatine bevatten. Somatostatine is een natuurlijk groeiremmend hormoon dat bovendien het ledigen van de maag vertraagt. Door met enige regelmaat een visje uit deze kwekerij te eten wordt zodoende de honger gestild en de neiging om te groeien onderdrukt.

In de andere ruimte staat de Sunflower Table, een tafel gebaseerd op een grote rijpe zonnebloem waar vijf kleine mensen omheen kunnen zitten terwijl zij de zaden uit de bloem trekken. Sunflower Table onderzoekt toekomstige mogelijkheden in de relatie tussen mensen en ingrediënten. Hoe verhoud je je tot een banaan of een granaatappel als je 50 centimeter groot bent? Kunnen we ons, met behulp van dit soort objecten als de Sunflower Table, verplaatsen in een toekomstscenario waarin dit werkelijkheid wordt?

In zekere zin geldt dat ook voor Poultry House, een onderzoek naar de relatie tussen mens en micro-livestock, kippen in dit geval. Wat voor soort gereedschap hebben we nodig om een kip te bereiden als we 50 centimeter groot zijn? Hoe vangen, slachten en koken we dan een kip? Om deze relatie beter te begrijpen werd er op 22 december 2011 een struisvogeldiner georganiseerd bij Stroom waarbij een struisvogel werd bereid alsof het een kip was. Dit proces werd gefilmd en de film is nu in de expositieruimte te zien in combinatie met een kippenhok en een aantal struisvogel eieren.

Op de projectwebsite van Hendriks staan teksten van bekende en minder bekende denkers rondom het groeien en krimpen van de mens. The Incredible Shrinking Man stoelt namelijk op onderzoek dat al jaren wordt verricht naar de voordelen van en manieren waarop mensen en dieren gekrompen zouden kunnen worden.

Meer info over het onderzoek
www.the-incredible-shrinking-man.net

Lees ook:
Gedichtendag 1: Arne Hendriks - C.B. Vaandrager