Oproep inschrijving atelierbezoek Ils Huygens op 23 en 24 januari 2014

Stroom nodigt sinds 2006 regelmatig curatoren, kunstenaars en critici uit binnen- en buitenland uit om atelierbezoeken af te leggen bij Haagse kunstenaars. Het atelierbezoek biedt de kunstenaar de gelegenheid om zich met zijn/haar werk te presenteren. Het vormt een gelegenheid tot opbouwende kritische reflectie op het werk in een gedachtenwisseling met een gekwalificeerde expert. En in het verlengde hiervan wordt natuurlijk de bekendheid met het werk gestimuleerd.

Op donderdag 23 en vrijdag 24 januari 2014 zal Ils Huygens (als curator verbonden aan Z33 in Hasselt, België) een aantal atelierbezoeken afleggen bij kunstenaars in Den Haag.

AANMELDEN uiterlijk 6 januari 2014
Als u geïnteresseerd bent in een atelierbezoek van Ils Huygens kunt u dat uiterlijk maandag 6 januari a.s. laten weten via een emailbericht aan Mischa Poppe.
Wij vragen u daarbij om uw interesse voor het bezoek kort te motiveren.

De binnengekomen reacties worden samen met suggesties vanuit Stroom aan Ils Huygens voorgelegd. Uit de lijst zal zij een keuze maken op basis waarvan het bezoekprogramma zal worden samengesteld.