Bibliotheek: nieuwe aanwinsten - mei-augustus 2013

The Art of Walking : A Field Guide / edited by David Evans ; contributions by Alec Finlay, Francis Alys, Jeremy Deller [...et al.]. - London : Black Dog Publishing, 2012. - 187 p. : ills. ; 23 cm
Includes biographies and bibliography.
The Art of Walking: a field guide is the first extensive survey of walking in contemporary art. Combining short texts on the subject with a variety of artists work, The Art of Walking provides a new way of looking at this everyday subject.
The introduction relates the art of walking now to a wide range of historic precedents, and is followed by a series of visually led ‘Walks' dealing with seven overlapping themes: footprints and lines; writers and philosophers; marches and processions; aliens, dandies and drifters; slapstick; studios, museums and biennales; and dog walkers.

978-1-907317-87-3

Uncommon Ground : Land Art in Britain 1966-1979
/ by Nicholas Alfrey, Joy Sleeman, Ben Tufnell. - London : Hayward Publishing, 2013. - 128 p. : ills. ; 24 cm
Includes bibliographical references and index.
In the late 1960s artists on both sides of the Atlantic turned away from the enclosed space of the gallery and went out into the landscape to forge a new form of art. This art was made in radically new ways often using earth, water, sun and even fire as raw materials, and went under several names: Land art, earth art, process art, and conceptual art. Drawing largely from the Arts Council Collection and supplemented by important loans from artists and major public institutions, Uncommon Ground: Land Art in Britain 1966 - 1979 takes a fresh look at the art of this period and considers what was particular about the way Land art developed in Britain.
978-1-85332-314-0

A Guide to Sacca San Mattia, the Abandoned Island of Murano, Venice / a project by Lara Almarcegui ; research Gabriele Maria Gallo. - Rotterdam : Lara Almarcegui, 2013. - 32 p. : ills. ; 24 cm
Lara Almarcegui's intervention for the Spanish Pavilion at Venice Biennale revolves around two related projects which continue her reflection on the idea of urbis and the different elements (material, geographical, architectural, geological...) that comprise it. The first part is directly related to the physical space of the Spanish Pavilion in the Giardini. The second part of the project is the development of a research conducted on the island of Sacca San Mattia in the Venetian lagoon, A Guide to Sacca San Mattia, the Abandoned Island of Murano. The artist focused her interest on an artificial island formed by waste deposit of Murano's glassmaking industry.

Karel Martens : Full Color / editing Julie Peeters & Karel Martens ; text David Senior, Karel Martens ; photography Johannes Schwartz. . - Amsterdam : Roma Publications, 2013. - 160 p. : ills. ; 22 cm
Visual essay of Karel Martens' studio, published on the occassion of the exhibition KM at ginza graphic gallery (Tokyo, Japan). With texts by David Senior and Karel Martens.
978-90-77459-98-0

Lissitzky - Kabakov : Utopie en werkelijkheid / auteurs Charles Esche, Boris Groys, John Milner, Anton Vidokle ; concept en ontwerp Ilja en Emilia Kabakov. - Eindhoven : Van Abbemuseum, 2012. - 3 delen : Tekstboek ; EL Lissitzky werken in de expositie ; Ilja / Emilia Kabakov werken in de expositie : samen 292 p. : ills. ; 27 cm
Het Van Abbemuseum heeft de kunstenaars Ilja (1933) en Emilia (1945) Kabakov gevraagd om als gastconservatoren een tentoonstelling te maken van hun werk samen met dat van EL Lissitzky (1890 - 1941). Het is de eerste keer dat de oeuvres van deze Russische kunstenaars uit de twintigste eeuw samen worden gepresenteerd. Door Lissitzky en de Kabakovs bij elkaar te brengen wordt een cirkel gesloten die begon met de revoluties in de eerste jaren van de twintigste eeuw en eindigde met de omwentelingen in 1989. De confrontatie van de vroege Sovjetkunst met die uit de latere Sovjettijd biedt mogelijkheden om de kunst en cultuur van de tussenliggende periode beter te begrijpen.
978-94-90757-08-3

Jewyo Rhii : Walls to Talk to / texts Nick Aikens, Charles Esche, Sunjung Kim, Henk Visch. - London : Koenig Books, 2013. - 306 p. : ills. ; 23 cm
Includes biography.
Walls to Talk to gives an overview of Jewyo Rhiiʼs practice and is the most comprehensive monograph on the Korean artist to date. Documented for the first time is Rhiiʼs year-long Night Studio, a series of four installations in a rented apartment in the Itaewon district of Seoul. A depth interview between the artist and Peter Peter Gorschlüter assesses the different aspects of Rhiiʼs installation-based practice.
Published on the occasion of the 2013 exhibition touring to Van Abbemuseum, Eindhoven; MMK, Frankfurt; and the Artsonje Centre, Seoul.

978-3-86335-300-1

Jewyo Rhii : Walls to Talk to
/ teksten Nick Aikens. -Eindhoven : Van Abbemuseum, 2013. - 24 p. : ills. ; 21 cm
Tentoonstellingsgids. Jewyo Rhii's tentoonstelling in het Van Abbemuseum wordt haar meest uitgebreide tot nu toe. Het toont een selectie van recent werk, waaronder tekeningen uit de museumcollectie, en een serie locatiegebonden werken, vervaardigd tijdens een vier maanden durend verblijf in Eindhoven.

Ellert Haitjema : The Big Shift / redactie Mella Jaarsma, Nindityo Adipurnomo, Leon de Lorenzo ; tekst: Roy Voragen. - Yogyakarta ; Den Haag : Cementi Art House : Heden, 2013. - 48  p. : ills. ; 22 x 31 cm. - (HotWave #5)
Deze publicatie is verschenen bij de tentoonstelling The big shift.  Deze tentoonstelling en publicatie toont de resultaten van de residency die Ellert Haitjema tussen  01-09-2012  tm 30-11-2012 in Yogyakarta (Indonesië) uitvoerde.
978-602-18783-2-3

Verschilzicht : Beweging in het kunsthistorisch onderzoek in Nederland / eindredactie Mariette Huisjes. - Amsterdam : KNAW - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenshappen, 2013. - 136 p. : ills. ; 24 cm
Voor een vitale toekomst van het Nederlandse kunsthistorisch onderzoek is meer samenwerking noodzakelijk tussen universiteiten, musea en andere instellingen op dit terrein. Om de samenhang in het veld, en daarmee de positie van het Nederlandse kunsthistorisch onderzoek, te versterken pleit de KNAW voor een nationaal topcentrum waar kunsthistorici vanuit verschillende invalshoeken kunnen werken aan een gezamenlijke onderzoekagenda.
978-90-6984-670-5

Constantijn Huygens : De collectie in de Koninklijke Bibliotheek / auteur Ad Leerintveld. - Amersfoort ; Brugge : Bekking & Blitz Uitgevers, 2013. - 128 p. : ills. ; 17 cm. - (Miniatuurreeks, deel 56)
Bevat een beknopt literatuuroverzicht.
Door aankoop, schenkingen en bruiklenen heeft de KB een omvangrijke collectie handschriften en drukken van Constantijn Huygens op kunnen bouwen. In het Huygensjaar 2013 publiceert de Koninklijke Bibliotheek een introductie op haar Huygenscollectie, geschreven door Huygenskenner conservator dr. Ad Leerintveld.
978-90-61094678

Constantijn & Christian Huygens : Een gouden erfenis
/ auteurs Ad Leerintveld, Charlotte Lemmens, Peter van der Ploeg, Lisa Jardine, Maarten Prak. - Eindhoven : Lecturis, 2013. - 192 p. : ills. ; 24 cm
Bevat korte literatuurlijst.
Zo'n 350 jaar geleden was de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden de machtigste staat in de wereld met de sterkste vloot en een bloeiende handel tot in alle uithoeken van de wereld. Die tijd bracht Constantijn en Christiaan Huygens voort. Constantijn (1596-1687) was dichter en diplomaat. Als secretaris van de stadhouders van Oranje was hij een van de architecten van de groei en bloei van de Republiek. Zijn briljante zoon Christiaan (1629-1695) ontwikkelde zich tot een groot wetenschapper, bedreven in wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde.
978-90-70108-99-1

De stad geschonden : Den Haag in de Tweede Wereldoorlog in 4 mobiele wandelingen / idee, onderzoek, realisatie en tekst Joanne Heyink Leestemaker, Steven van Schuppen. - Den Haag : Haags Historisch Museum, 2010. - 56 p. : ills. ; 21 cm
Den Haag heeft zwaar te lijden gehad onder de bezetting. Na Amsterdam was het de stad waaruit het grootste aantal Joden werd weggevoerd. De aanleg van de Atlantikwall en het uitroepen van Scheveningen tot 'Sperrgebiet' leidde tot de gedwongen evacuatie van 135.000 mensen en de sloop van duizenden woningen.
De Stad Geschonden is een internetplatform voor Haagse geschiedenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met 4 wandelroutes brengt het Haags Historisch Museum de sleutelperioden in de stad opnieuw tot leven. De wandelroutes gaan door de Scheveningse wijk Duindorp, de Bloemenbuurt, de voormalige Joodse buurt en het landgoed Clingendael. Mensen die de routes willen lopen kunnen de routes op hun mobiele telefoon downloaden.


Den Haag in de Tweede Wereldoorlog / auteur Bart van der Boom. - Den Haag : SeaPress, 1995. - 308 p. : ills. ; 24 cm
Bevat uitgebreid notenapparaat, bibliografische gegevens en register.
Ter gelegenheid van 50 jaar bevrijding verscheen dit boek over Den Haag in de oorlog, waarop de auteur onlangs promoveerde in Leiden. Na een algemeen hoofdstuk over de jaren '40-'44 (het laatste oorlogsjaar wordt apart behandeld) passeren de houding van de gezagsdragers (gemeentebestuur en politie), de illegaliteit en Jodenvervolging de revue. Tevens is een apart hoofdstuk aan de grootscheepse evacuaties n.a.v. de bouw van een vesting tegen een eventuele geallieerde inval (de Atlantikwall) gewijd. Vooral dit gebeuren, dat een grote ontreddering tot gevolg had, onderscheidt Den Haag van de andere grote steden in de oorlogsjaren, en was een gevolg van het unieke feit dat de stad e èn bestuurscentrum was e èn gelegen was aan zee.
978-90-73930-11-7

Haagse penoze : Achter de schermen van een gesloten onderwereld / auteur Hendrik Jan Korterink. - Meppel : Just Publishers, 2012. - 304 p. : ills. ; 22 cm
Bevat register.
Minder bekend maar minstens zo gewelddadig als de Amsterdamse onderwereld, is het criminele milieu in Den Haag. Maar het grote verschil: in Den Haag zijn de hoofdrolspelers extreem mediaschuw. Dit boek geeft een historisch overzicht van de onderwereld in de Hofstad sedert 1970 aan de hand van het levensverhaal van de Haagse crimineel Nico van Empel (1951).
978-90-89752239

Plein 1813 : Het Nationaal Monument in Den Haag
/ tekst Kees Schulten. - Den Haag : De Nieuwe Haagsche, 2013. - 104 p. : ills. ; 24 cm
Bevat literatuur, noten en index.
Aan de hand van historische prenten, tekeningen, beelden en geschriften wordt de moeizame totstandkoming van het monument belicht. Ook wordt uitvoerig met tekst en beeld aandacht besteed aan de maquette van het monument, een van de topstukken van het museum.
978-94-91168-52-9

Het Haagse Binnenhof : Acht eeuwen centrum van de macht
/ auteurs Jaco Alberts, Eddy Habben Jansen, Diederik Smit. - Den Haag : ProDemos - Huis voor democratie en rechtstaat, 2013. - 152 p. : ills. ; 30 cm
Dit boek gaat over al die plaatsen en gebouwen die in een periode van achthonderd jaar het Binnenhof hebben gemaakt tot wat het nog steeds is: het centrum van de macht in Nederland. Het Binnenhof ontwikkelde zich tot het brandpunt van bestuur van een bonte stoet van machthebbers. Later kwamen de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en de minister-president. Het machtscentrum werkte als een magneet. Op een klein gebied rond het Binnenhof vestigden zich regenten, rechters en rekenmeesters, maar ook tal van instituten. En toen Nederland een koninkrijk was geworden, bouwden de vorsten er hun paleizen.
978-90-6473-475-5

ECO 3 Doen Denken : Rotterdam Vakmanstad / Skillcity 2010-2012 / auteur Henk Oosterling ; interviews Liesbeth Babel ; foto's Otto Snoek, Rob Schröder, Pascal Leuvenink [...et al.]. - Heijningen : Jap Sam Books, 2013. - 528 p. : ills. ; 24 cm
Bevat noten en literatuur.
Eco3: Doendenken is een reflexief verslag van de uitgevoerde projecten, variërend van eco-educatie op basisscholen tot op duurzaamheid gerichte, integrale aanpak van grootstedelijke problemen.
Eco3: Doendenken beschrijft en evalueert de scenario's die uitgevoerd zijn met het oog op de kernthema's gezondheid, vakmanschap, duurzaamheid en integraliteit. Zo krijgt samenlevingsopbouw op wijkniveau een perspectief binnen de integrale gebiedsontwikkeling en tekent deze zich af tegen een invulling van duurzaamheid op fysiek, sociaal en mentaal vlak (Eco3). Denken en doen schuiven hier in elkaar vanuit een netwerktheoretische onderbouwing.

978-94-90322-35-9

De polder metropool : Wat iedereen moet weten over de Randstad / auteur Pieter Maessen. - Rotterdam : nai010 uitgevers, 2013. - 140 p. : ills. ; 21 cm
Bevat geraadpleegde literatuur.
Pieter Maessen legt in dit boek de bestuurlijke processen bloot die de ontwikkeling van de Randstad voortstuwen en brengt de vaak tegengestelde krachten in kaart die haar toekomst bepalen. De Randstad, een regio waar zes miljoen mensen nog altijd met plezier wonen, is een internationale successtory. Maar gebrek aan centraal bestuur en de soms provinciale mentaliteit maken het moeilijk aan de heftige concurrentie van andere Europese steden het hoofd te bieden.
978-94-6208-047-8

Creativiteit en andere Fundamentalismen
/ auteur Pascal Gielen. - Amsterdam : Mondriaan Fonds, 2013. - 136 p. ; 19 cm. - (Essay 007, in opdracht van het Mondriaan Fonds)
Bevat bibliografie
'Creativiteit' moet tegenwoordig. Niet alleen kunstenaars, ook bedrijfsleiders en beleidsvoerders worden tot creativiteit aangespoord. Er wordt niets dan goeds van verwacht. Maar wat betekent het woordje nog wanneer zowat iedereen het verslijt? En waar komt deze honger naar creativiteit vandaan? Wijst die niet eerder op een sluipend verlies van werkelijke creativiteit? Dit essay richt zich vooral op de maatschappelijke context van creativiteit. Gedurende een reis van acht dagen vertelt Pascal Gielen het maatschappelijke (her)scheppingsproces van de creativiteit.
978-90-76936-38-3

Theater van de Angst : De strijd tegen terrorisme in Nederland, Duitsland, Italië en Amerika / door Beatrice de Graaf. - Amsterdam : Uitgeverij Boom, 2010. - 394 p. : ills. ; 24 cm
Bevat noten, literatuur en register.
In Theater van de angst introduceert Beatrice de Graaf een nieuwe methode om de zogenaamde ‘performative power' van het contraterrorismebeleid te meten. Daarbij gaat ze ervan uit dat terroristen met hun daden een ‘theater van de angst' creëren. Hun ‘performance' staat of valt met de reacties van de bevolking op hun aanslagen. De overheid kan die beeldvorming beïnvloeden, hetzij in dramatiserende zin, door de publieke onrust of paniek aan te wakkeren, hetzij in matigende zin, door de weerbaarheid van de samenleving te onderstrepen. Zo voeren terroristen en hun bestrijders een strijd om de publieke beeldvorming rond de aanslagen.
978-90-85068105